(Persbericht) De maritieme sector in Drechtsteden staat voor een enorme opgave. De komende jaren stroomt de babyboomgeneratie uit. Maar het aantal jongeren dat kiest voor een technische mbo-opleiding is te laag om deze vacatures te vullen. à¢â‚¬Å“Bedrijven, onderwijs en overheid moeten nu investeren in strategisch arbeidsmarktbeleid om ervoor te zorgen dat er binnen vier jaar voldoende technisch talent instroomt in de maritieme sector.à¢â‚¬ Dat zegt Gido ten Dolle, directeur economische strategie en arbeidsmarktbeleid van de gemeente Dordrecht.

Meer jongeren enthousiast maken voor opleidingen in de techniek. Dat is een belangrijk doel van het innovatieprogramma ´Maritieme Campus ‘˜ van de Drechtsteden en de Kennisalliantie. Dit sluit volledig aan bij het arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstuk in de ´economische agenda Zuidvleugel‘˜ dat onlangs is bekrachtigd. Het doel van dit maritieme programma is om bedrijven in de sector te verbinden met scholen in de regio, om jongeren al vroeg te interesseren voor techniek en technische opleidingen aan te passen aan de wensen van de arbeidsmarkt. Er is nu al een tekort aan mbo4 studenten. Vanaf 2012 komt de sector vierhonderd vaklieden per jaar tekort.

Werkgelegenheid
De maritieme sector is een verzameling van bedrijven in de scheepsbouw, offshore, binnenvaart en toeleveranciers. Met zo‘˜n 820 bedrijven en 7.500 medewerkers draagt de sector fors bij aan de regionale economie. De maritieme sector is stevig geworteld in de regio die strekt van de maasmonding tot aan Gorinchem. Om deze kracht te behouden is heel veel technisch geschoold, jong talent nodig. En daar wringt de schoen. Want jongeren kiezen veel minder dan vroeger voor technische opleidingen en bedrijven zien dat de opleidingen niet aansluiten bij de praktijk. à¢â‚¬Å“We moeten nu in actie komen want anders verhuizen bedrijven naar het buitenland.à¢â‚¬

Samenwerking
De eerste stap in het programma is een onderzoek naar wensen en eisen uit de sector ten aanzien van de opleidingen. Vervolgens gaat Sander van der Wal, programmamanager van de Kennisalliantie, in gesprek met de scholen. Dit moet uitmonden in een gezamenlijke aanpak van bedrijven en scholen met prikkelende activiteiten en maatwerkopleidingen. Door deze programma-aanpak wil Drechtsteden bereiken dat jongeren kiezen voor techniek en dat ze al tijdens de opleiding betrokken worden bij innovaties in de sector.

Campus Drechtsteden
De maritieme sector is sterk innovatief en anticipeert uitstekend op internationale uitdagingen. Ten Dolle: à¢â‚¬Å“We zijn trots op wat we hier sinds decennia presteren. Als het om toekomstig personeel gaat moeten we nu vaart maken want anders missen we de boot.à¢â‚¬ Ten Dolle heeft een Maritieme Campus voor ogen. Een netwerk van scholen en opleidingsbedrijven waar innovatievragen, nieuwe technologische ontwikkelingen, opleidingen, jongeren, vakken en beroepen bij elkaar komen. De Campus verbindt een ´proeffabriek‘˜, zoals de Duurzaamheidsfabriek op het leerpark in Dordrecht, met de vele bedrijfsscholen, de hogescholen in Rotterdam en aanbieders op het internet. De campus is het knooppunt waar scholen en bedrijven bij elkaar komen, om de nieuwste technologie toe te passen en te testen. Het voordeel van zo‘˜n netwerk is dat jongeren weten waar ze moeten zijn om de theorie gelijk uit te proberen in de praktijk en dat bedrijven, studenten weten te vinden om hun innovatieve ideeën om te zetten in resultaat.

ICT en praktijk
De Campus moet beschikken over een ICT-netwerk dat maritieme bedrijven met elkaar en met hun leveranciers verbindt. Ten Dolle: à¢â‚¬Å“Zie het als netwerk van plekken in het gebied waar je innovaties koppelt aan opleidingseisen. Deze leeromgeving is sterk marktgedreven en kan ook echt iets laten zien. Door jongeren uit te nodigen in deze leeromgeving en bedrijfsbezoeken te organiseren, enthousiasmeren we kinderen al op jonge leeftijd voor techniek. Want wie vindt het nou niet indrukwekkend om een platform voor een windpark op zee te zien, zoals dat gebouwd wordt door Heerema in Zwijndrecht?à¢â‚¬

Platform
De Campus wordt echt een maritiem platform. à¢â‚¬Å“Nu zijn we aan het inventariseren welke wensen er leven. In het voorjaar werken we een masterplan voor de hele beroepskolom uit, waarbij alle zeven vmbo‘˜s en de ROC in de regio betrokken worden. Voor de werkgelegenheid is het nodig om de dalende belangstelling om te buigen naar meer instroom, betere vakopleidingen en meer samenwerking. Daarom worden ook de al lopende initiatieven zoals de ´Proeftuin Maritieme Innovatie‘˜ en ´Baanbrekend Drechtsteden‘˜ (samenwerking Randstad en Sociale Dienst Drechtsteden) hierbij betrokken.

Watertraditie
Bouwen met water zit in onze genen. Dit is al een eeuwenlange traditie waar we trots op zijn. We zijn het aan onszelf verplicht om dit in de toekomst voor te zetten. Drechtsteden is het derde maritieme knooppunt van Nederland. Onderzoek van onderzoekcentrum Drechtsteden (november 2011) geeft de volgende cijfers:
- scheepsbouw: circa 15% van het landelijk totaal, circa 1.500 werknemers
- maritieme toeleveranciers: circa 15% van het landelijk totaal, circa 2.100 werknemers
- waterbouw: circa 70% van het landelijk totaal, circa 4.000 werknemers
Daarnaast zorgen deze deelsectoren indirect naar schatting nog eens voor circa 4.000 banen in Nederland, waarvan een aanzienlijk deel in Drechtsteden.