De 28-jarige Mark Verheijen (VVD) uit Venlo is op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Middelburg uitgeroepen tot Jong Raadslid van 2005. Samen met Linda Voortman (GroenLinks, Groningen) en Maarten van Dijk (PvdA, Maarssen) werd hij geselecteerd uit 51 kandidaten. De jury stond onder leiding van staatssecretaris Schultz van Haegen.

Mark Verheijen werd meerdere keren aangemeld bij de jury en viel dus meteen op. De jury stelde vast dat Mark zeer zichtbaar is in de media en als fractievoorzitter van de VVD-fractie het debat niet schuwt, ook niet met de eigen wethouders. 'Onder zijn leiding kwam niet alleen de VVD, maar de gehele Venlose politiek weer tot leven', zo schreef een van de aanmelders over de kandidaat.

Mark profileerde zich met klassieke liberale thema's, als economie en veiligheid, maar wist ook onverwachte bondgenoten te vinden. Samen met GroenLinks stelde hij een visie op integratie op. Mark is ook lid van de Provinciale Staten in Limburg en heeft daarnaast nog een baan. Hij kreeg de kans om ook in de Staten het fractievoorzitterschap te vervullen, maar legde zijn prioriteit in bij de gemeenteraad van Venlo. Daarnaast is hij een netwerker, met landelijke contacten met kamerleden en partijprominenten. Hij schreef mee aan het landelijke VVD model-programma voor de raadsverkiezingen van 2006.

Over het dualisme in de lokale politiek, zei Mark tijdens het VNG-congres: Ik heb liever 5 goede raadsleden, dan 100 structuurwijzigingen. De jury is van mening dat Mark aan die eis voldoet en tot voorbeeld kan dienen.

Ook de andere finalisten ontvingen complimenten van de jury. Zowel Maarten van Dijk als Linda Voortman vallen op door de breedheid van onderwerpen en hun zichtbaarheid voor de burger. Ze hebben beide regelmatig initiatief genomen, door eigen notities over uiteenlopende thema's. Ook hebben ze aangetoond naar nieuwe wegen te zoeken om contact te houden met de achterban en burgers te versterken.

Namens de VNG en de vereniging voor raadsleden (Raadslid.NU), kreeg Mark de prijs uitgereikt op het Abdijplein in Middelburg. Onderdeel van de prijs is een dag meelopen met Melanie Schultz van Haegen (Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat).

bron:VNG