USG Capacity, het bureau voor werving & selectie en interim-management op het gebied van marketing en communicatie, signaleert dat marketing- en communicatieprofessionals het meest mobiel zijn op de arbeidsmarkt. Bijna de helft werkt niet langer dan twee jaar bij dezelfde werkgever. Medewerkers die werkzaam zijn in de functiegebieden beveiliging, kwaliteit en milieu, productie en onderwijs zijn het minst mobiel. Circa 35 procent van de werknemers in deze sectoren is al 15 jaar of langer in dienst bij de huidige werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Heliview waaraan ruim 2000 respondenten, werkzaam in diverse branches, deel hebben genomen.
USG Capacity, het bureau voor werving & selectie en interim-management op het gebied van marketing en communicatie, signaleert dat marketing- en communicatieprofessionals het meest mobiel zijn op de arbeidsmarkt. Bijna de helft werkt niet langer dan twee jaar bij dezelfde werkgever. Medewerkers die werkzaam zijn in de functiegebieden beveiliging, kwaliteit en milieu, productie en onderwijs zijn het minst mobiel. Circa 35 procent van de werknemers in deze sectoren is al 15 jaar of langer in dienst bij de huidige werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Heliview waaraan ruim 2000 respondenten, werkzaam in diverse branches, deel hebben genomen.  

Het onderzoek is geïnitieerd in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt, de verwachte daling van het CBS van de potentiële beroepsbevolking en de toenemende vraag naar arbeidskrachten en marketing- en communicatieprofessionals in het bijzonder. Door het onderzoek is inzicht verkregen in onderwerpen die van groot belang zijn in de huidige arbeidsmarkt zoals het zoekgedrag en de persoonlijke kenmerken van de sollicitant en de beweegredenen van marketing- en communicatieprofessionals om te solliciteren.  

“De resultaten van het onderzoek bevestigen onze ervaringen”, aldus Katinka Habermehl-Reuling, algemeen directeur van USG Capacity. “Wij merken dat door de krapte op de arbeidsmarkt de switchbereidheid van marketing- en communicatieprofessionals toeneemt. Als gevolg daarvan zien wij een stijging in het aantal professionals die bij ons in vaste dienst treedt en op projectbasis bij diverse opdrachtgevers gaan werken. Dit komt enerzijds doordat de arbeidsmarkt onderhevig is aan verandering en vooruitgang en anderzijds doordat professionals steeds meer waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling, waardering en doorgroeimogelijkheden. Op zich een positieve trend aangezien op deze manier veel kennis wordt gedeeld en innovatieve ideeën ontstaan.”

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular