Hoge grondprijzen zijn niet het gevolg van gemeentelijk beleid, maar
van de markt. Dat is de reactie van de VNG op de uitzending van Zembla
op 24 februari over grondspeculatie. Gemeenten werken hard om de
schaarste aan woningen weg te werken, maar moeten dan wel van rijk en
provincie de ruimte krijgen om te bouwen. Bovendien moeten ze betere
mogelijkheden krijgen om speculanten te laten meebetalen aan publieke
voorzieningen. De daarvoor bedoelde Grondexploitatiewet moet snel in
werking treden. In de Zembla uitzending werd ten onrechte gesteld dat
gemeenten kapitalen verdienen aan bouwgrond. De meeste grond is in
handen van projectontwikkelaars. Bovendien gebruiken gemeenten hun
opbrengst om elders woningbouw mogelijk de maken, bijvoorbeeld op dure
herstructureringslocaties.

Grondopbrengst maakt bouw voorzieningen mogelijk

De grondprijs is een afgeleide van de marktprijs van een woning. Van
deze marktprijs worden de bouwkosten afgetrokken en de rest is de prijs
voor de grond. Gemeenten leveren vaak bouwgrond onder de marktwaarde om
goedkope sociale huurwoningen of starterswoningen mogelijk te maken.
Dat is in feite als subsidie te beschouwen. Dit is natuurlijk niet
nodig voor luxere woningen, want dan profiteren de ontwikkelaar en de
eerste koper. In dergelijke situaties brengen gemeenten de marktprijs
in rekening. Met de opbrengst worden publieke voorzieningen (wegen,
bruggen, scholen enz.) betaald en worden zwaar verliesgevende projecten
mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld woningbouw op een voormalige
bedrijfslocatie met bodemvervuiling.

Stroomlijnen regelgeving

De meeste grond voor woningbouw is niet in handen van gemeenten, maar
van projectontwikkelaars. Zij bepalen daar de grondprijs en strijken
ook de winst op. Gemeenten doen alle moeite om hen te laten meebetalen
aan openbare voorzieningen, want anders moet de overheid die betalen.
Gemeenten proberen het bouwtempo omhoog te brengen. Daarvoor is de
medewerking van projectontwikkelaars en woningcorporaties hard nodig.
Bovendien moet de rijksoverheid alle regelgeving snel stroomlijnen,
zodat gemeenten en ontwikkelaars niet gedwongen zijn om zich door een
woud van regels te worstelen.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten