De omzet van personenautobedrijven steeg
in 2006 met 3 procent. De auto-importeurs realiseerden een
omzetgroei van bijna 6 procent. Tussen 2003 en 2005 kampten de
personenautobedrijven nog met omzetdalingen. In die jaren waren de
consumenten minder gunstig gestemd over de economie en namen hun
bestedingen aan auto's af.Dat blijkt uit berekeningen van het
CBS.

Bijna 500 duizend nieuwe auto’s
verkocht

Een belangrijke factor in de stijging van
de omzet betreft de verkoop van nieuwe auto’s. In 2006 zijn
484 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, 4 procent meer
dan in 2005. Het betreft zowel de verkopen in de zakelijke sfeer
als aan particulieren.

Voor het eerst sinds 2002 trok ook de
particuliere autoverkoop weer aan. Het aantal nieuw verkochte
auto’s aan particulieren nam in 2006 met 5,5 procent toe.

Vooral meer nieuwe auto’s verkocht
aan vrouwen

Vrouwen kochten in 2006 ruim 72 duizend
nieuwe auto’s. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder.
Bij mannen bleef het aantal nieuw gekochte auto’s nagenoeg
gelijk. Ondanks de toegenomen mobiliteit van 65-plussers waren zij
de enige leeftijdsgroep die minder nieuwe auto’s kochten dan
een jaar eerder. Met een aandeel van ruim 20 procent in de
particuliere nieuwverkopen blijven de 65 plussers echter een
belangrijke doelgroep voor de Nederlandse autodealers.

Groeiend personenautopark

De omvang van het totale personenautopark
groeide in 2006 onverminderd door. Op 1 januari 2007 stonden er
bijna 7,25 miljoen personenauto’s geregistreerd in het
kentekenregister van de RDW, een toename van 14 procent ten
opzichte van 2000.

bron:CBS