Millward Brown (voorheen: Centrum voor Marketing Analyses) heeft in het voorjaar van 2005 weer haar jaarlijkse onderzoek onder particuliere beleggers uitgevoerd. Wij hebben 1.000 beleggende huishoudens ondervraagd. Het handelt om huishoudens die beleggen in individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten of aandelenleaseconstructies.  

Hier volgen enkele opvallende resultaten: 

= Momenteel telt Nederland 1,4 miljoen beleggende huishoudens en dat betekent een afname van 20.000 ten opzichte van een jaar geleden. De groei van het aantal beleggers, die we in 2004 voor het eerst sinds jaren constateerden, zet dus niet door.  

= De netto instroom is het resultaat van 45.000 toegestroomde beleggende huishoudens en 65.000 vertrekkers. De 45.000 betreders van de markt zijn vrijwel allemaal terugkerende beleggers die de weg naar de beurs weer hebben gevonden. Er zijn dus weinig consumenten die als nieuweling beginnen met beleggen. 
 
= Welbeschouwd stabiliseert de particuliere markt: sinds 2003 schommelt deze rond de 1,4 miljoen beleggende huishoudens (2003: 1,37 mln, 2004: 1,42 mln, 2005: 1,4 mln). 
 
= Omdat in de afgelopen jaren er weinig instroom van jonge beleggers plaatsvond, zijn vooral ervaren beleggers aktief.Momenteel heeft 82% meer dan 3 jaar beleggerservaring. Ten tijde van de beurshausse in 2000 had slechts 56% zoveel jaren ervaring met beleggen. 
 
= Sinds 2001 verandert de asset mix van particuliere beleggers in een voorzichtiger samenstelling en aan deze trend lijkt vooralsnog geen einde te komen. In het voorjaar van 2005 ziet de spreiding van het belegd vermogen er als volgt uit: 
= 53% in beleggingsfondsen 
= 29% in aandelen 
= 11% in obligaties 
= 7% in derivaten 
 
= In het vroege voorjaar van 2005 zijn beleggers uiterst optimistisch over het koersverloop van de AEX. Een uitzonderlijk groot aantal onder hen denkt dat de AEX aan het einde van het kalenderjaar een hoger niveau zal hebben bereikt. Slechts een keer eerder zagen we een dergelijk positieve blik op de toekomst, en dat was in het voorjaar van 2002. Met de wijsheid van vandaag weten we dat het 2002 optimisme geen bewaarheid werd. Het roept de vraag op of particuliere beleggers het nu wel bij het rechte eind zullen hebben. 
 
= Internet is onveranderd het sterkst groeiende transactiekanaal. Inmiddels beleggen al circa 550.000 huishoudens on-line en dat is een toename van 100.000 in een jaar tijd. Omdat vooral actieve beleggers van dit kanaal gebruikmaken, kunnen we concluderen dat inmiddels meer dan de helft van de particuliere orders on-line wordt aangeboden. 
 
= On-line beleggen stimuleert het beleggen op buitenlandse beurzen. Momenteel doet al 15% van de beleggers dit en daarmee is deze penetratie in vier jaar tijd verdubbeld.  
 
= Na de turbulente beursjaren, eerst in positieve, later in negatieve zin, is de markt van particuliere beleggers aan het stagneren. De doorgewinterde beleggers zijn overgebleven. Verontrustend is evenwel dat er weinig new business wordt aangetrokken: er zijn nauwelijks nog particulieren die zich over laten halen om voor het eerst met beleggen te beginnen.  
 
bron:Millward Brown