Een aantal verzekeraars is bereid om mensen met hiv de mogelijkheid te
bieden een levensverzekering af te sluiten. Eind maart stuurde
Nationale-Nederlanden (NN) een persbericht rond, waarin de ING-dochter
meldde sinds kort een verzekering voor mensen die hiv-positief zijn,
aan te bieden. Uit een kort belrondje van Verzekerd! blijkt dat NN niet
de enige is die hiv-patiënten een product wil aanbieden.

Begin maart berichtte Verzekerd! op de voorpagina dat mensen met hiv
voortaan onder bepaalde voorwaarden een levensverzekering kunnen
afsluiten. Dat was in ieder geval een van de belangrijkste uitkomsten
van een rapport van de Werkgroep Aids van het Verbond. Robert Witlox,
directeur van de Hiv Vereniging, sprak in datzelfde nummer in een
interview de hoop uit dat er op zeer korte termijn twee verzekeraars
opstaan die de markt open zullen gooien. Witlox had op dat moment
natuurlijk nooit kunnen bevroeden dat zijn uitspraak als à©à©n of twee
verzekeraars de markt openbreken, volgt de rest vanzelf al zo snel
waarheid zou worden.

Naast NN hebben onder meer ook AEGON en Interpolis producten op de
plank liggen. Wij zien altijd al aanvragen van hiv-geïnfecteerden,
vertelt woordvoerder Ronald Kooren van AEGON. Ook nu hebben we de
nodige aanvragen in behandeling. Volgens hem is het echter een
misverstand te denken dat het om een nieuw product zou gaan. Het gaat
om gewone levensverzekeringen. Er zit, bij ons in ieder geval, geen
apart label op. Wij hebben dus geen hiv-polis. Als een
hiv-geïnfecteerde zich bij een van onze tussenpersonen voor een
verzekering meldt, komt ervan uitgaande dat de gezondheidsverklaring
rechtstreeks aan de medisch adviseur wordt gezonden het medische deel
van de aanvraag, net als altijd, uitsluitend bij onze medisch adviseur
terecht. Deze adviseert of en onder welke voorwaarden iemand kan worden
verzekerd. De arts is daarbij gebonden aan de medische
geheimhoudingsplicht, zodat naast de medisch adviseur en de kandidaat
zelf niemand te weten komt dat de betrokkene geïnfecteerd is, ook de
tussenpersoon niet. Dat doet ook niet ter zake. Ria Luichies,
woordvoerder van Interpolis, benadrukt dat de Tilburgse verzekeraar al
sinds 1999 mensen met hiv accepteert. Wij hebben momenteel tien mensen
met hiv verzekerd. Onze medisch adviseur heeft hen allemaal een brief
gestuurd, met informatie over het rapport van het Verbond en wat dat
voor hen betekent. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe aanvragen in
behandeling en krijgen we veel telefoontjes van mensen die informatie
opvragen.

Bron: Verbond van Verzekeraars