(Persbericht) Breda, 24 maart 2011 Computer Profile, de informatieleverancier voor de ICT-branche, heeft in de afgelopen twaalf maanden 3.850 interviews afgenomen met Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers over het gebruik van bedrijfskritische applicaties. ERP-software is à©à©n van de onderdelen die daarbij aan bod komt. Van de 3.850 geïnterviewde IT-managers geven 2.540 respondenten aan dat er gebruik wordt gemaakt van een ERP-oplossing. Dat komt neer op een ERP-penetratie van 66 procent in deze doelgroep. In vergelijking met voorgaande jaren neemt het aantal vestigingen met ERP-software nog steeds toe. Aan het begin van 2007 bedroeg de ERP-penetratie 59 procent, aan het begin van 2009 bedroeg dit 64 procent.

De meest voorkomende ERP-oplossingen in de Nederlandse markt vanaf vijftig medewerkers zijn afkomstig van SAP. Circa 17 procent van alle bedrijfsvestigingen geeft aan een ERP-oplossing van SAP te gebruiken. Daarmee lijken ze een stap vooruit te maken ten opzichte van de situatie in 2007 en 2009. Naast SAP zijn Exact en Microsoft de meest voorkomende ERP-oplossingen, met in februari 2011 een penetratie van respectievelijk 11 en 10 procent. Voor beide leveranciers geldt dat zij in het segment vijftig of meer medewerkers duidelijke stappen voorwaarts zetten.

Marktsegmenten
Sinds kort hanteert Computer Profile een nieuwe marktsegmentatie. Deze is gebaseerd op de positie die een organisatie inneemt op de Nederlandse markt. Zo worden Multinational organisaties (Global Fortune 500 of ࢑°¥ 2500 medewerkers in Nederland), National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers in Nederland), middelgrote ondernemingen, kleine ondernemingen (buiten deze analyse) en publieke organisaties onderscheiden. Voor de vijf meest voorkomende ERP-oplossingen in Nederland (bij bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers) is gekeken hoe de klantgroep per vendor is samengesteld.

SAP gebruikers zijn voor een belangrijk deel, 38 procent van het totaal, terug te vinden onder de multinationals en Fortune 500 organisaties. De resterende klanten zijn vrijwel gelijkmatig verdeeld (20 procent) over de drie andere segmenten. Exact gebruikers binnen de onderzochte doelgroep vallen voor de helft in het segment medium sized businesses (50 tot 250 medewerkers). Ongeveer een kwart van de Exact gebruikers is terug te vinden in de publieke sector en dan hoofdzakelijk bij scholen en zorginstellingen. Bijna 80 procent van de Dynamics gebruikers is terug te vinden in de mid market (50 procent) en National Enterprises (29 procent).

ERP per branche
De overall ERP-penetratie voor 2007, 2009 en 2011 ligt respectievelijk op 59, 64 en 66 procent. Inzoomend op het gebruik per branche is de industriële sector nog altijd het grootste segment. Meer dan 80 procent van de bedrijfsinstellingen in dat segment beschikt over een ERP-oplossing. Het utilities en handels segment benaderen langzamerhand hetzelfde gebruiksniveau.

Het gebruik van ERP-software is het laagst in de publieke sector, waar minder dan 40 procent van de bedrijfsvestigingen over een ERP-oplossing beschikt. De belangrijkste oorzaak is te vinden in het hoge gebruik van branchespecifieke oplossingen, zoals leerlingvolgsystemen, ziekenhuisinformatie systemen of burgeradministratie systemen. Opvallend is wel de snelle groei van ERP-oplossingen binnen de zorgsector waar in de laatste vier jaar bijna een verdubbeling in het aantal locaties met ERP is waar te nemen.

Installed base (parkaandeel) ERP
Naast ERP-penetratiecijfers (percentage bedrijfsvestigingen van totaal) kan ook worden gekeken naar de installed base aandelen van de verschillende vendoren. Naast het aantal bedrijfsvestigingen wordt daarbij ook rekening gehouden met de omvang van de bedrijfsvestigingen. De impact van het ERP-gebruik van DAF trucks in Eindhoven is immers anders dan het ERP-gebruik van een lokaal bouwbedrijf met vijftig medewerkers. Voor de ERP installed base aandelen bestaat de top drie uit SAP (met een geschat aandeel van 38 procent), Microsoft (met een aandeel van 13 procent) en Exact (met een installed base aandeel van 11 procent). Ruim 7 procent van de totale ERP installed base wordt gevormd door maatwerkoplossingen. Dat kan zowel intern ontwikkeld als extern ontwikkeld maatwerk betreffen.

---------------------
Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar ter illustratie bij dit persbericht.
1: Grafische weergave van de vendor penetraties.
2: Grafische weergave van het customer type.
3: Grafische weergave van de ontwikkeling van de ERP-penetratie.
4: Grafische weergave van de installed base shares.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular