(Persbericht) Breda, 22 november 2011 Van alle multifunctionals opgesteld bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers, is een kleine 30 procent afkomstig van Ricoh. Daarmee is deze Japanse fabrikant de nummer à©à©n op de Nederlandse markt voor multifunctionals, zij het met kleine voorsprong. Het eveneens Japanse Canon volgt op korte afstand, dit bedrijf is namelijk goed voor 28 procent van de aanwezige multifunctionals. Een belangrijk deel van het Canon-aandeel in Nederland wordt gevormd door de Ocà©-systemen. Van de in Nederland aanwezige multifunctionals van Canon draagt circa 57 procent het Ocà©-logo. Naast Japanse fabrikanten treffen we in de top 10 alleen Amerikaanse producenten aan. HP kent een aandeel in de installed base multifunctionals van 15 procent, Xerox van 14 procent en Lexmark van à©à©n procent. Overige multifunctionals zijn afkomstig van Konica Minolta, Kyocera, Sharp en Toshiba. Dit blijkt uit de circa 7.000 gesprekken die Computer Profile de afgelopen 12 maanden voerde met IT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met tenminste 50 medewerkers, over het aanwezige printerpark.

Bij de top vier fabrikanten valt op dat het aandeel van Canon bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers circa drie procent boven het Ricoh aandeel ligt, namelijk 27 procent versus 24 procent. De overall nummer à©à©n positie van Ricoh komt door de sterke aanwezigheid van deze fabrikant bij publieke instellingen. Het aandeel Ricoh multifunctionals bij overheids-, onderwijs- en zorginstellingen bedraagt 37 procent. Ook Canon scoort bovengemiddeld goed bij deze organisaties met een aandeel van 31 procent. De nummer drie, HP, is het sterkst vertegenwoordigd bij multinationals en Fortune 500 bedrijven, waar een kwart van de systemen afkomstig is van deze leverancier.

Aandeel multifunctionals in totaal
De 7.000 geïnventariseerde bedrijfsvestigingen beschikken in totaal over bijna 240.000 printers. Net iets meer dan 24.000 van deze printers betreft multifunctionals. Het aandeel multifunctionals in het totaal ligt daarmee op ongeveer 10 procent. De zorgsector en het handelssegment kennen een relatief klein aandeel multifunctionals in het totaal.

Verspreidingsgraad multifunctionals en high speed printers
Lang niet alle bedrijfsvestigingen geven dus aan te beschikken over à©à©n of meerdere multifunctionals. Van de geïnventariseerde vestigingen met 50 of meer medewerkers geeft bijna à©à©n op de vier organisaties aan te beschikken over een multifunctional. De omvang van de bedrijfsvestiging heeft nauwelijks invloed op de penetratiegraad van multifunctionals, segmentatie op branche laat echter wel enige verschillen zien.
Ook high speed printers zijn geïnventariseerd. Daarbij ligt de grens op 120 pagina‘˜s per minuut of hoger. Slechts een kleine vier procent van de bedrijfsvestigingen gebruikt dergelijke ´productie-printers‘˜. Relatief vaak worden deze systemen gebruikt bij gemeenten, scholen en financiële dienstverleners zoals banken en verzekeraars.

Printerratio
Het totaal aantal werknemers binnen een bedrijfsvestiging delen door het totaal aantal beschikbare printers resulteert in de printerratio. Juist de lage getallen geven aan waar relatief veel printers worden gebruikt. Voor de 7.000 geïnventariseerde Nederlandse bedrijfsvestigingen ligt deze ratio op 8,2 werknemers per printer.

-----------------
Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar.
Bijlage 1: Grafische weergave van de verdeling vendoren multifunctionals
Bijlage 2: Grafische weergave van het aantal multifunctionals ten opzichte van printers per branche
Bijlage 3: Grafische weergave van het aantal bedrijfsvestigingen met multifunctionals en high speed printers
Bijlage 4: Grafische weergave van het gemiddeld aantal werknemers per printer unit.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Marloes Overmars
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]