(Persbericht) Breda, 22 november 2010 Computer Profile heeft in de afgelopen twaalf maanden gesproken met in totaal 4.243 IT-functionarissen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig medewerkers, over het gebruik van besturingssystemen, databasemanagementsystemen (DBMS), netwerk- en systeemmanagementsoftware en applicatie-ontwikkeltools. In totaal worden door de IT-functionarissen van deze bedrijfsvestigingen ruim 5.100 databaseoplossingen benoemd. Van de benoemde databasepakketten is zestig procent een Microsoft oplossing. Eà©n op de zes databaseoplossingen betreft een Oracle oplossing en dit wordt à©à©n op de vier als Sun‘˜s MySQL wordt meegerekend in het totale Oracle installed base aandeel.

Van alle geïnterviewde bedrijfsvestigingen geeft 72 procent aan gebruik te maken van een databaseoplossing. De afgelopen jaren blijft dit overall percentage ongeveer op hetzelfde niveau. Het lage percentage in de financiële sector kan grotendeels worden verklaard door het verschil tussen bedrijfsvestigingniveau en organisatieniveau. Een relatief groot deel van de bedrijfsvestigingen in de financiële sector is onderdeel van een grotere organisatie. Databaseoplossingen draaien dan vaak op een centrale locatie.

Ontwikkeling DBMS-pakketten
In de afgelopen jaren heeft vooral Microsoft zijn footprint weten te vergroten. In 2006 gaf 48 procent van de bedrijfsvestigingen aan gebruik te maken van SQL server. In vier jaar tijd is dit gegroeid naar een penetratie van 62 procent. Het van oorsprong Zweedse MySQL heeft in deze periode ook een duidelijke groei doorgemaakt. In het afgelopen jaar lijkt de groei te zijn afgevlakt. In welke mate dit een tijdelijke pas op de plaats is, onder invloed van economische omstandigheden of een heroverweging van (potentiële) gebruikers volgend op de overname van Sun en daarmee MySQL door Oracle, zal duidelijk worden in de komende twee jaar.

Doelgroep van de verschillende DBMS-oplossingen
Een andere manier van indelen is naar type gebruiker. Voor de vier meest voorkomende DBMS-oplossingen is gekeken naar het type organisatie, gelet op de omvang, dat de oplossing gebruikt. Voor de ruim 2.600 in kaart gebrachte gebruikers van Microsoft SQL server geldt dat 45 procent is terug te vinden in het segment Nederlandse organisaties met 50 tot 250 medewerkers. 21 procent van de SQL gebruikers valt in het segment 250 tot 2.500 medewerkers. Ongeveer à©à©n op de tien gebruikers betreft organisaties met meer dan 2.500 medewerkers of is onderdeel van een Fortune 500 organisatie. De resterende 23 procent van de gebruikers van Microsoft SQL server is actief in de publieke sector.

Oracle leunt sterker op het publieke segment. Van de tien Oracle gebruikers zijn vier gebruikers terug te vinden in de publieke sector. In de mid market, organisaties met 50 tot 250 medewerkers, is Oracle duidelijk minder aanwezig. IBM is relatief sterk vertegenwoordigd in het segment national enterprises.

------------------------

Noot voor de redactie: De volgende figuren zijn beschikbaar:
Figuur 1: Grafische weergave van de installed base DBMS.
Figuur 2: Grafische weergave van het gebruik van DBMS per sector.
Figuur 3: Grafische weergave van de ontwikkeling van DBMS-oplossingen.
Figuur 4: Grafische weergave van het gebruik van DBMS.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 25.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 25.000 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]