(Persbericht) Breda, 11 mei 2011 In april 2011 geeft een kleine 11 procent van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers aan dat men gebruikmaakt van een BI-oplossing van SAP. Daarmee is het de meest voorkomende BI-oplossing binnen deze doelgroep. Zowel SAP als Business Objects behoorden in Nederland tot de vijf meest voorkomende BI-oplossingen en met de overname van de Franse leverancier heeft SAP de nummer à©à©n positie weten te verwerven. De naaste concurrent is IBM, die deze positie dankt aan de overname van het van oorsprong Canadese Cognos. Dit blijkt uit een analyse van Computer Profile naar het gebruik van BI-oplossingen binnen de Nederlandse commerciële en non-profit sector. Voor de analyse zijn er in de afgelopen twaalf maanden circa 3.750 gesprekken gevoerd met IT-verantwoordelijke functionarissen over bedrijfskritische applicaties.

Opmerkelijk is het gat dat valt na deze twee leveranciers. Met een kleine drie procent is Oracle het derde meest gebruikte BI-pakket. Ook hier ligt een acquisitie aan ten grondslag. In 2007 nam Oracle het eveneens Amerikaanse Hyperion over. De nummer vier positie wordt ingenomen door een relatieve nieuwkomer, QlikTech. Alle andere BI-oplossingen komen we tegen bij minder dan 1 procent van alle bedrijfsvestigingen. Voor zowel SAP, IBM en Oracle geldt dat voor de weergegeven trendlijn (vanaf 2006) alle onderdelen zijn meegenomen die op dit moment tot deze leveranciers behoren.

Non-profit sector voorop in gebruik
In totaal beschikt aan het begin van april 2011 circa een kwart van alle bedrijfsvestigingen over een BI-oplossing. Wellicht het meest opvallend daarbij is dat de overheid en de gezondheidszorg voorop lopen in het gebruik van deze software. Binnen de overheid ligt de penetratie inmiddels op 44 procent van de instellingen. De bouw- en transportsector scoren duidelijk het laagst.

Het gebruik van BI-software is nog altijd sterk gebonden aan de omvang van de eigen organisatie. Zo geeft een kleine 18 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 tot 100 medewerkers aan gebruik te maken van een BI-oplossing. Dit percentage loopt vervolgens trapsgewijs op; 100-200 medewerkers 23 procent, 200 tot 500 medewerkers 34 procent, 500 tot 1.000 medewerkers 40 procent en bedrijfsvestigingen met 1.000 of meer medewerkers kennen een BI-penetratie van 51 procent.

Parkaandelen BI
Als alle aangetroffen BI-oplossingen bij elkaar worden genomen, een organisatie kan verschillende oplossingen in gebruik hebben, dan is SAP het grootst. Van alle gevonden BI-pakketten is 40 procent afkomstig van SAP. Ongeveer een derde van alle gevonden BI-oplossingen is afkomstig van IBM. Het betreft hier hoofdzakelijk Cognos, maar ook SPSS valt tegenwoordig onder IBM en is in het parkaandeel meegenomen.

SAP kent het grootste parkaandeel in het Utilities segment met circa 80 procent, het onderwijs met 64 procent en de productie/logistieke sector met circa 53 procent. In de zakelijke dienstverlening, onderwijs en overheid is het parkaandeel van SAP het laagst met ongeveer 25 procent. Dit zijn dan ook meteen de segmenten waar IBM juist zijn grootse parkaandeel kent. Binnen de overheid is het parkaandeel IBM circa 60 procent, in de zorg 40 procent en de zakelijke dienstverlening 37 procent. De nummer 3, Oracle, kent zijn sterkste parkaandeel bij de overheid met 8 procent, het handelssegment met 7 procent en de industrie met 7 procent.

Naast branche segmentatie kan ook naar het soort organisatie worden gekeken waar BI in gebruik is. Dan wordt duidelijk dat SAP BI het grootste is bij vestigingen uit het segment Multinationals & Fortune 500, waar ruim 50 procent van de gevonden oplossingen afkomstig is van SAP. Binnen National Enterprises, organisaties met 250 tot 2.500 medewerkers en hoofdzakelijk in Nederland gevestigd en Medium sized businesses, met 50 tot 250 medewerkers, is het aandeel SAP oplossingen circa 40 procent. Het IBM aandeel is duidelijk het hoogst in het publieke domein. Zowel Oracle als QlikTech hebben het grootste parkaandeel binnen de segmenten National Enterprises en Medium sized businesses.

---------------------
Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar ter illustratie bij dit persbericht.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]