Minister Rita Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie is van 13 tot en met 15 juni 2005 op werkbezoek in Marokko geweest. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van de Gedelegeerd minister belast met de Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland, mevrouw Nouzha Chekrouni. Na afloop gaf deze Marokaanse minister een verklaring af.

"Tijdens het bezoek heeft minister Verdonk gesprekken gevoerd met de minister van Habous en Islamitische Zaken, de heer Ahmed Taoufiq, met minister Chekrouni alsmede met een aantal hoge functionarissen van het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De gesprekken vonden plaats in een vriendelijke sfeer en werden gekenmerkt door wederzijds begrip. Er werden uiteenlopende kwesties van gemeenschappelijk belang besproken, in het bijzonder aspecten van de bilaterale samenwerking inzake immigratie en integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, en samenwerking op het gebied van cultuur, religie, justitie, familierecht en nationaliteit.

Minister Verdonk en minister Chekrouni zijn overeengekomen een gemengde commissie in te stellen die belast zal worden met het voortzetten en verdiepen van de dialoog inzake de tijdens dit bezoek besproken onderwerpen, in het bijzonder het integratievraagstuk.

Aan Marokkaanse zijde is verheugd gereageerd op het feit dat Nederland ermee heeft ingestemd op korte termijn de gemengde commissie bijeen te roepen die belast is met de uitvoering van de Culturele Overeenkomst van 1983.

Minister Verdonk heeft minister Chekrouni uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland, indien mogelijk nog dit jaar. Minister Chekrouni heeft deze uitnodiging aanvaard en de datum van het bezoek zal in onderling overleg worden vastgesteld."

bron:Gedelegeerd minister van Marokko belast met de Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular