Het boek van de Nederlandse martelaren van
de twintigste eeuw is reeds vóór de publicatie in de
prijzen gevallen. Aan het Limburgse gedeelte van dit boek werd de
Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2007 toegekend. Deze prijs wordt
jaarlijks toegekend aan instellingen die op een bijzondere wijze
hebben bijgedragen aan het behoud van de Limburgse cultuur. Aan
deze prijs is een bedrag van € 2400 verbonden, die voor de
publicatie van het boek zal worden aangewend.

De prijs werd door het bestuur van de
Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs op 22 mei in Venray
uitgereikt aan dr. P. Hamans, redactiesecretaris van dit project,
en drs. G. Mesters, die voor het Limburgse gedeelte van de
publicatie tekent.

In het boek van de Nederlandse
bloedgetuigen uit de twintigste eeuw wordt het leven van 221
omgekomen gelovigen beschreven. Behalve de missionarissen staan in
dit boek de biografieën van eenentwintig Limburgse priesters
en acht leken uit de tijd van de naziebezetting (1940-1945).

Van de 113 katholieke joden die met Edith
Stein zijn vermoord, woonden er acht in het bisdom Roermond toen
zij werden gearresteerd. Over zeven van hen is een biografie
opgenomen. Dit deel van het project is inmiddels in het Amerikaans
vertaald.

De biografieën geven niet alleen een
goed beeld van hoe de kerk in Limburg op de bres stond voor het
behoud van de menselijkheid. Zij tonen ook hoe het verzet kerkelijk
was georganiseerd. Bovendien blijkt in elke biografie de
achtergrond van het gelovig, cultureel en maatschappelijke leven in
het bisdom Roermond.

Het boek van de bloedgetuigen van de
twintigste eeuw werd op verzoek van Paus Johannes Paulus II en de
Nederlandse bisschoppenconferentie samengesteld. Het zal tegen het
einde van dit jaar te koop zijn.

Bron: Bisdom Roermond