De Nederlandse economie is in 2005 met 0,9 procent gegroeid. Dat is bijna de helft minder dan in 2004. De terugval komt echter vooral doordat 2005 twee werkdagen minder telde dan 2004 en er minder gas is opgepompt. Na een slecht begin is in het verdere verloop van 2005 een krachtig herstel van de economie opgetreden

Export trekt economie
Evenals in 2004 leverde de (weder)uitvoer de belangrijkste bijdrage aan de economische groei. Daarnaast leverden de investeringen in vaste activa en de consumptie een bescheiden bijdrage. In woningen en bedrijfsauto’s is aanzienlijk meer geïnvesteerd, in computers zelfs veel meer.
Lichte groei consumptie
In het tweede halfjaar van 2005 groeide de consumptie door huishoudens voor het eerst sinds begin 2002 weer. Consumenten kochten vooral meer duurzame goederen, zoals elektronica en meubels. Ook de overheidsconsumptie was hoger dan in 2004, maar niet zo hoog als in 2002 en 2003. Toen gaven de overheidsbestedingen de economie juist een krachtige impuls.
Positieve ontwikkeling op arbeidsmarkt
Het op toeren komen van de economie is steeds beter zichtbaar op de arbeidsmarkt. Na een grote daling in 2004 nam het aantal banen van werknemers gemiddeld in 2005 nog licht af. In de loop van het jaar is de werkgelegenheid echter duidelijk verbeterd. Eind 2005 waren er meer banen dan eind 2004, vooral door meer uitzendwerk. Ook het aantal vacatures nam vorig jaar toe. De werkloosheid bleef na drie jaar van forse stijgingen op hetzelfde niveau als in 2004.
Groei internationaal gezien laag
Ook in de eurozone en de VS was de economische groei in 2005 lager dan in 2004. Dit hing samen met een minder uitbundige wereldhandel en een hogere olieprijs. De groei in Nederland ligt al jaren iets onder het gemiddelde van de eurozone. Het verschil met de VS is groter; daar groeit de economie al jaren sneller dan in Europa.
Seinen op groen
Achter de bescheiden groei in 2005 is een gestage verbetering van de conjunctuur te bespeuren. In de loop van 2005 is een aantal economische indicatoren duidelijk verbeterd. Zo zijn er minder werklozen, meer banen, meer vacatures en is er meer vraag naar uitzendkrachten. Ook de consumptie trekt aan. Het vierde kwartaal was het beste kwartaal van 2005.
bron:CBS