De rechtbank te Amsterdam heeft vandaag
beslist dat De Hond onrechtmatig heeft gehandeld jegens de eisers,
en De Hond een verbod opgelegd in het openbaar (behoudens in
rechtszaken waarbij De Hond betrokken is) De Klusjesman en diens
vriendin in verband te brengen met de dood van de weduwe W.

In de zogenoemde "Deventer Moordzaak" gaat
het om de moord op de "weduwe W" te Deventer, die op 23 september
1999 in haar woning om het leven is gebracht. Thans zit daarvoor
Ernest L. een onherroepelijke gevangenisstraf van 12 jaar uit.
Maurice de Hond heeft publiekelijk betoogd dat er grote fouten zijn
gemaakt in het onderzoek en dat er sprake is van een doofpot. De
Hond heeft voorts gezegd dat niet Ernest L., maar de man die bekend
is geworden als "De Klusjesman" voor de dood van de weduwe W.
verantwoordelijk is. Daarbij heeft De Hond ook de volgens hem
discutabele rol van de vriendin van De Klusjesman belicht.

De Klusjesman en diens vriendin hebben
daarop De Hond in een civiele zaak gedagvaard, en kort gezegd
gevorderd dat De Hond onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld en de
daardoor door hen geleden schade moet vergoeden. De rechtbank te
Amsterdam heeft in haar vonnis van vandaag beslist dat De Hond
onrechtmatig heeft gehandeld jegens de eisers, en De Hond een
verbod opgelegd in het openbaar (behoudens in rechtszaken waarbij
De Hond betrokken is) De Klusjesman en diens vriendin in verband te
brengen met de dood van de weduwe W. Voorts is zowel De Klusjeman
(€ 65.000,-) als diens vriendin (€ 35.000,-) een
schadevergoeding toegekend. Het gaat daarbij zowel om
materiële als immateriële schade. Niet alles van wat aan
schade is gevorderd, is toegewezen. Wel is nog een bedrag van
€ 8.828,02 aan advocaatkosten toegewezen. Het totaal
toegewezen bedrag (exclusief verdere kosten) komt daarmee op €
108.828,02.

De rechtbank overweegt onder meer dat het
recht van De Klusjeman en diens vriendin op bescherming van hun
goede naam in dit geval zwaarder moet wegen dan het recht van De
Hond om een volgens hem bestaande ernstige misstand aan de kaak te
stellen. Daarbij komt dat De Hond ook andere methoden kan gebruiken
dan het verwijzen naar De Klusjesman en diens vriendin. Iemand die
niet door een rechter is veroordeeld, dient niet publiekelijk als
moordenaar en/of als betrokkene bij een moord bestempeld te
worden.

Bron: Rechtbank Amsterdam