Het Commissariaat voor de Media(CvdM) legt
de TROS een boete op van 135.000 euro omdat de omroep ondanks
waarschuwingen van het Commissariaat een afkoopsom heeft betaald
zonder dat daarvoor een deugdelijke motivering kon worden gegeven.
Volgens de toezichthouder maakt de omroep zich daarmee schuldig aan
het maken van winst door derden.

De TROS heeft vorig jaar, nadat vanwege
bezwaren van het Commissariaat de beoogde samenwerking tussen
omroep en tv-producent D&D niet doorging, dooronderhandeld over
een schadeclaim. De TROS heeft het Commissariaat echter niet kunnen
overtuigen van de noodzaak van de schadeclaim en heeft evenmin de
hoogte ervan kunnen onderbouwen. Hoewel de schadevergoeding betaald
is uit het vermogen van de vereniging en het hier dus niet over
publiek geld gaat, heeft de omroep in strijd gehandeld met de
Mediawet. Het dienstbaarheidverbod in de Mediawet geldt voor alle
activiteiten van de omroep.

Het Commissariaat heeft gedurende het
onderhandelingsproces de TROS gewaarschuwd dat er sprake kon zijn
van overtreding van de Mediawet. Dit feit bepaalt mede de hoogte
van de boete, omdat naar mening van het college de overtreding niet
alleen ernstig, maar ook verwijtbaar is.

bron:CvdM