Nederland verlaagt het plafond voor de
uitstoot van het broeikasgas CO2 met 5% voor de periode 2008-2012.
Aanleiding zijn de bezwaren van de Europese Commissie tegen het
toewijzingsplan voor emissierechten. Het kabinet past het
Toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012 aan. Dat hebben
minister Van der Hoeven (EZ) en minister Cramer (VROM)
besloten.

Het plan beschrijft welke Nederlandse
bedrijven meedoen aan emissiehandel en hoeveel emissierechten zij
krijgen.

De Europese Commissie heeft enkele
bezwaren gemaakt tegen het Nederlandse toewijzingsplan. Daarom past
het kabinet onder meer het volgende aan:

Het totale CO2-plafond wordt verlaagd met
ruim 4,5 miljoen ton CO2 per jaar (dat is 5%). Hierdoor wordt meer
van de industrie- en energiesector gevraagd dan was afgesproken.De
regeling voor het uitsluiten van kleine installaties wordt
aangepast. Kleine installaties van maximaal 3 megawatt tellen niet
mee voor het gezamenlijke vermogen van een
verbrandingsinstallatie.

Nederland vindt dat kleine installaties
(met een vermogen van maximaal 20 megawatt) niet onder de
emissiehandel zouden moeten vallen.Bedrijven mogen minder
gebruikmaken van Joint Implementation en Clean Development
Mechanism (JI/CDM). Een bedrijf mag nog maximaal 10% procent van
CO2-rechten in Oost-Europa en ontwikkelingslanden kopen. In het
oorspronkelijke plan was dit 12%.

Bron:EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular