De raad van toezicht van het Medisch Centrum
Aslkmaar heeft op 14 maart mevrouw A.M.A. (Anke) Meijs benoemd tot
lid van de raad van bestuur van het MCA. Zij volgt dr. G.A. Kool op die
per 1 januari 2005 met vervroegd pensioen is gegaan. Mevrouw Meijs
wordt onder andere verantwoordelijk voor het medisch beleid. Ze begint
per 1 juli 2005. Het MCA is het grootste niet academische ziekenhuis
van Nederland.

Mevrouw Meijs (1948) is psychiater. Na een loopbaan als
wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de vak- groep psychiatrie aan de
Rijksuniversiteit Leiden heeft ze directiefuncties vervuld in
psychiatrische instel- lingen. Ze was directeur behandelzaken van
psychiatrisch ziekenhuis Het Christelijk Sanatorium in Zeist en
voorzitter van de raad van bestuur van de Robert-Fleury Stichting in
Leidschendam. Haar huidige functie is voorzitter raad van bestuur van
de St. Anna Zorggroep in Geldrop, die bestaat uit een algemeen
ziekenhuis en verzorg- en verpleegcentra.

Bron: MCA