Van 5 tot en met 8 januari 2010 neemt MD Solutions deel aan de 60e editie van de Mechanisatie Tentoonstelling 2010 in de Bakkerhallen te Lisse. MD Solutions implementeert NaviBol, de door haar ontwikkelde verticale oplossing gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, inmiddels 5 jaar bij verschillende organisaties actief in de bloembollen- en sierteeltbranche.

Naast het demonstreren van alle recente en toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten NaviBol, richt MD Solutions samen haar huidige (potentiële) klanten tijdens de Mechanisatie Tentoonstelling formeel de NaviBol gebruikersvereniging op. Doelstelling van deze vereniging is het op meer gestruc¬tu¬reerde wijze delen van ervaringen, kennis en informatie. Dit mede als basis voor de ontwikkeling van toekomstige versies en functionaliteiten.

Aan de hand van het getoonde functioneel ontwerp aan verschillende bedrijven actief op het gebied van het kweken en telen van bloembollen, lanceert MD Solutions tijdens de Mechanisatie Tentoonstelling betaversie 1 van de door haar ontwikkelde kweek/teelt functionaliteit.

////

Noot voor redactie: contactpersoon: Pietwillem Overvoorde, business development manager: 06-20429581
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pietwillem Overvoorde)

Website: http://www.mdsolutions.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular