De Mobiele Eenheid, een
arrestatie-eenheid, de hondenbrigade, de bereden brigade en een
peloton van het leger oefenden dinsdagmiddag op Strijp S. Er werd
een illegale houseparty nagebootst en de burgemeester wilde dat dit
feest werd stopgezet. De ME, hondenbrigade en bereden brigade
moesten zich eerst bezig houden met een onruststoker in de omgeving
van de bedrijfshal waar de houseparty was.

Afvoeren feestgangers

Daarna ging de ME en de hondenbrigade de
hal in. Feestgangers bekogelden hen met blokken hout. Nadat deze
waren aangehouden, viel de ME de ruimte binnen waar de party plaats
vond. Langzaam aan werden de feestgangers één voor
één afgevoerd.

De oefening werd bemoeilijkt door de
duisternis, de harde housemuziek en de flitsende stroboscooplampen.
Een peloton militairen deed mee aan de oefening en bewaakte het
buitenterrein. Het tegenspel werd geboden door personeelsleden van
de Penitentiaire Inrichting in Vught, militairen en
beveiligingsbeambten.

Oefeningen ME

De mobiele eenheid heeft jaarlijks twee
oefensessies, drie dagen in het voorjaar en het najaar. Deze
oefening is daar een onderdeel van.

bron:Politie Brabant Zuid-Oost