450 militairen ontvangen woensdag 14 december 2005 in de IJsselhallen in Zwolle de Nederlandse herinneringsmedaille vredesoperaties voor hun uitzending naar Bosnië. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Peter van Uhm reikt de medailles uit. De militairen maakten van mei tot en met oktober 2005 deel uit van de European Union Force 2 (EUFOR 2). Ze zijn voornamelijk afkomstig van 101 Gevechtssteun Brigade en 1 Logistieke Brigade van de Koninklijke Landmacht.

De belangrijkste taak van de Nederlandse militairen was, in samenwerking met Europese troepen in Bosnië, toe te zien op de naleving van het Dayton-akkoord. Ook het ondersteunen van de Bosnische autoriteiten bij de opsporing en inzameling van wapens, het tegengaan van illegale houtkap en het tegengaan van corruptie behoorde tot hun taak. De militairen van EUFOR 2 controleerden onder meer voertuigen, zamelden wapens in en beveiligden transporten. Daarnaast verbleven er militairen als Liaision Observation Teams in verschillende huizen in Bosnië. Deze militairen traden bemiddelend op tussen de bevolking en de lokale en regionale bestuurders en verzamelden informatie over problemen die zich in het gebied voordeden.

Militairen van 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot hebben afgelopen oktober de taken van EUFOR 2 overgenomen voor een periode van zes maanden.

bron:MinDef