Het Malieveld in Den Haag was
vrijdagochtend het toneel van een ceremoniële
medaille-uitreiking. In aanwezigheid van kroonprins Willem
Alexander kregen meer dan tweehonderd militairen de
herinneringsmedaille opgespeld. Enkelen ontvingen het
“Draaginsigne Gewonden”.

Luisteren

"Praat eens met een veteraan" is het thema
van deze derde Veteranendag. "Waar het op aankomt is dat wij bereid
zijn te luisteren" zei minister Van Middelkoop in zijn toespraak op
het Malieveld. "Aandachtig en met respect". Volgens de minister
klinkt door al die verhalen bovendien de stem van het recht, het
verlangen naar veiligheid en vrede. "Daarvoor hebben veteranen
gestreden, namens ons."

Erkenning en waardering

Van Middelkoop vindt het terecht dat de
Nederlandse Veteranendag is aangemerkt als nationaal evenement. Uit
de aanwezigheid van zoveel veteranen, familieleden en andere
belangstellenden blijkt dat de Veteranendag niet meer valt weg te
denken. Tachtig procent van de Nederlandse bevolking vindt dat
erkenning, waardering en zorg voor terugkerende militairen en
veteranen de hele samenleving aangaat, zo wijst een recent
onderzoek van de Stichting 40-45 uit. "Uw verhaal wordt dus
gehoord", aldus de bewindman. Van Middelkoop betrok bij de
uitreiking ook de relaties van de uitgezonden militair. "Ik heb ook
voor uw inzet veel waardering. Ook u heeft een verhaal te
vertellen."

Eindhoven

Op hetzelfde moment stond in Eindhoven de
Task Force Uruzgan (TFU-2) aangetreden. Zij ontvingen daar uit
handen van plv. commandant landstrijdkrachten generaal-majoor Lex
Oostendorp de herinneringsmedaille voor hun optreden in
Afghanistan. Ook daar werden draaginsignes uitgereikt aan
militairen die gewond raakten.

Plechtigheid Ridderzaal

De Nederlandse Veteranendag werd vanmorgen
officieel geopend met een korte plechtigheid in de Ridderzaal.
Minister-president Jan-Peter Balkenende zei dankbaar te zijn dat
mensen waarden als democratie, rechtvaardigheid en solidariteit,
ook ver van huis, lijfelijk willen verdedigen. Hij stond stil bij
de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waar in korte tijd drie
Nederlandse militairen het leven verloren. "Zij gaven hun leven
voor de vrijheid van anderen. We gedenken hen met het grootste
respect en leven mee met hun nabestaanden", aldus de premier.

bron:MinDef