Driehonderd Nederlandse militairen
ontvingen vrijdag de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Zij
maakten tussen november 2006 en april 2007 deel uit van de staf van
Regional Command (South) in Afghanistan onder leiding van
generaal-majoor Ton van Loon. Bij de medaille-uitreiking in de
IJsselhallen in Zwolle ontvingen ook een aantal buitenlandse
collega’s de decoraties.

Staatssecretaris van Defensie Cees van der
Knaap was aanwezig voor de symbolische afsluiting van de
uitzending. In een toespraak memoreerde hij de onlangs omgekomen
collega-militairen, waarna een minuut stilte in acht werd genomen.
Zijn aandacht ging in het bijzonder naar de aanwezige familie van
Cor Strik, de korporaal die 20 april door een geïmproviseerd
explosief om het leven kwam.

Naast de Nederlandse eenheden stonden ook
militairen uit België, Canada, Estland, Groot-Brittannië
en Roemenië aangetreden om de medaille in ontvangst te nemen.
De eveneens aangetreden Tijgercompagnie krijgt de medaille volgende
week vrijdag uitgereikt tijdens Nationale Veteranendag.

Van der Knaap toonde zijn waardering en
respect voor de inzet van het thuisfront. “Wij beseffen ons
terdege dat de uitzendingen voor het thuisfront net zo zwaar en
soms nog zwaarder zijn.” Ook zij kregen een aandenken.

bron:MinDef