De Dierenbescherming heeft in kort geding
gevorderd dat een dierenhandelaar en zijn bedrijf Pet’s Joy
& Animal Care BV (beiden te Medemblik) de handel in honden
staken. De voorzieningenrechter te Alkmaar heeft heden het verbod
toegewezen voor een periode van vijf jaar.

Een gedeelte van de door de handelaar
verkochte pups is afkomstig uit het Oostblok, terwijl hij op de
hoogte is van de erbarmelijke omstandigheden waaronder die pups ter
wereld komen en waaronder zij worden getransporteerd naar andere
landen. Ook handelt de dierenhandelaar evident in strijd met de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren door pups te verkopen die
niet ouder zijn dan zeven weken en dus te vroeg bij de moederhond
zijn weggehaald.

Bovendien komen besmettingen met het
parvo-virus vaker voor bij de pups die de dierenhandelaar verkoopt,
dan bij pups van een bonafide fokker of handelaar. Niet aannemelijk
is dat de dierenhandelaar voldoende maatregelen heeft genomen om de
ziekte te beperken. Ook andere infectieziektes komen vaker dan
normaal voor bij de pups die door de dierenhandelaar worden
verkocht.

De dierenhandelaar heeft onvoldoende oog
voor dierenwelzijn. Zijn handelwijze is onrechtmatig jegens de
Dierenbescherming, omdat die handelwijze afbreuk doet aan de
doelstelling van de Dierenbescherming en haar belangen schendt. Dat
de handelwijze van de dierenhandelaar mogelijk niet strafbaar zou
zijn, doet daar niet aan af omdat in het kader van het strafrecht
een andere beoordeling plaatsvindt.

Bron: Rechtbank Alkmaar