Het Commissariaat voor de Media(CvdM)heeft
beleidsregels opgesteld die het mogelijk maken een commercieel
programma dezelfde titel te geven als bijvoorbeeld een tijdschrift.
Tot op heden was deze zogeheten titelsponsoring in strijd met het
sluikreclameverbod. Op grond van de nieuwe beleidsregels kan onder
voorwaarden ontheffing worden verleend van dit verbod.

De naam en het logo van een tijdschrift of
ander product mogen worden gebruikt in de titel en leader van het
programma, maar er mogen geen producten of diensten van de sponsor
getoond worden in het programma. Ook moet de omroep aantonen dat er
op basis van een programmastatuut wordt gewerkt waarbij de
scheiding tussen redactie en commercie gewaarborgd blijft.

Door aanpassing van de beleidsregels wordt
volgens voorzitter Inge Brakman meer ruimte gegeven aan
crossmediale toepassingen en wordt bijgedragen aan een meer
gelijkwaardige marktpositie van de Nederlandse zenders ten opzichte
van het onder Luxemburgse licentie opererende RTL.

De nieuwe regels worden, voor ze worden
vastgesteld, ter consultatie aan de omroepen voorgelegd.

bron:CvdM