In 2006 gebruikte bijna 60 procent van de
10,5 miljoen frequente internetters het internet voor mediazaken
zoals de krant lezen, radio luisteren of tv kijken. Ook vervangt
het voor een groot deel de schriftelijke post. Dat blijkt uit de
waarnemingen van het CBS.

Internet steeds vaker voor nieuws

Nieuws wordt steeds vaker digitaal
verspreid. Kranten en nieuwsbladen lezen of downloaden via internet
doet inmiddels 43 procent van de internetgebruikers. Vergeleken met
2005 is dit een toename van 8 procentpunt.

Digitaal nieuws heeft meer mannelijke
lezers

Mannen die internet gebruiken lezen vaker
kranten en nieuwsbladen via internet dan vrouwen. In 2006 doet 48
procent van de mannelijke internetters dit, tegen 38 procent van de
vrouwen. Qua leeftijd zijn het vooral de internetters van 25 tot 45
jaar die het nieuws digitaal lezen.

Radio en televisie via internet favoriet
onder jongeren

De computer en het internet zetten het
traditionele tv kijken steeds meer onder druk. In 2006 luistert of
kijkt 35 procent van de internetters ook via internet naar radio of
tv. Dit is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2005. Van
vrijwel de helft van alle 12- tot 25- jarige internetgebruikers is
radio luisteren en tv kijken één van de
internetactiviteiten.

Geen brieven en kaarten meer

Met de komst van het internet schiet het
versturen van poststukken zoals brieven en kaarten er steeds vaker
bij in. Zeven procent van de internetters vervangt hun postzaken
vrijwel volledig via internet of e-mail, 21 procent doet dat
grotendeels. Ook hier zijn het vooral de jongeren van 15 tot 25
jaar die overstappen op internet.

Bijna 30 procent van de internetters is
nog helemaal niet overgestapt op het digitale postverkeer. Vooral
internetters boven de 55 jaar zijn hier nog niet aan toe.

bron:CBS