Vanaf 1 april 2005 bestaat er bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, als een van de eerste rechtbanken in Nederland, de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te schorsen voor bemiddeling door een mediator. Dit geldt voor zaken in de sectoren kanton, civiel- en bestuursrecht. De eerste 2,5 uren bij de mediator zijn gratis. Die uren zullen voor de meeste partijen voldoende zijn om te onderzoeken of een gezamenlijk gedragen oplossing voor hun conflict binnen handbereik ligt.

Daarna betalen de partijen in beginsel ieder een gelijk deel van het honorarium van de mediator. Zij kunnen echter een andere verdeling met elkaar afspreken. Het honorarium kan per mediator verschillen De kosten van de eigen advocaat betalen partijen zelf. Wie een toevoeging heeft voor een advocaat, kan ook een toevoeging krijgen voor de mediator. Dit betekent dat geen extra eigen bijdrage betaald hoeft te worden en ook geen honorarium van de mediator.

In november 2004 zijn er in de rechtbank Zwolle-Lelystad "mediationweken" gehouden, als voorbode van de
mediation-doorverwijzingsmogelijkheid per 1 april 2005. In deze mediationweken zijn 53 zaken doorverwezen naar een mediator. Dit betrof 23 familie-, 18 handels-, 7 kanton- en 5 bestuursrechtzaken. In 26 van deze zaken zijn partijen na tussenkomst van de mediator alsnog tot overeenstemming gekomen: in 11 familie-, 9 handels- 3 kanton, en 3 bestuursrechtzaken. In 20 gevallen is de gerechtelijke procedure voortgezet. In 7 zaken duurt de mediation nog voort.

Al vanaf 1 april 2000 bestond er ࢠin het kader van het project Mediation naast rechtspraak ࢠin de sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle-Lelystad, de mogelijkheid om zaken door te verwijzen naar een mediator. Van 1 april 2000 tot 1 april 2005 zijn circa 300 zaken bij de mediator terechtgekomen. In ongeveer 55% van die gevallen hebben partijen met de hulp van de mediator een alternatieve oplossing voor hun conflict kunnen vinden en hebben zij hun procedures ingetrokken. In de overige gevallen heeft de rechter alsnog uitspraak gedaan.

De mediationprojecten zoals die hiervoor zijn genoemd zijn op 31 maart 2005 beëindigd. Mediationzaken waarin nog geen overeenstemming is bereikt lopen niettemin gewoon door.

bron:Rechtbank Zwolle-Lelystad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular