Het Bureau Medicinale Cannabis levert sinds 1 september 2003 medicinale
cannabis aan apotheken. Nu gebruiken tussen de 1.000 en 1.500 patiënten
de legale medicinale cannabis regelmatig.
Op grond van onderzoek werden minstens 10.000 potentiële gebruikers
verwacht. Op dit moment is het voor VWS niet mogelijk om medicinale
cannabis tegen een kostendekkende prijs te leveren. Daarom is er een
marketingplan gemaakt. Daarnaast wordt bij patiëntenorganisaties en
wetenschappelijke fondsen nagegaan of zij wetenschappelijk onderzoek
naar de werkzaamheid van medicinale cannabis kunnen bekostigen. Begin
2005 wil minister Hoogervorst de kamer informeren over de toekomst van
de beschikbaarstelling van medicinale cannabis.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport