Rozendaal, 29 mei 2009 Het meten van patiëntervaringen is een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid van een zorginstelling. Om deze kwaliteit binnen de zorg inzichtelijk te maken, maken de klinieken van Medinova gebruik van het Platina programma van MediQuest, een onafhankelijke organisatie die op continue basis gegevens verzamelt en analyseert. Uit het Platina onderzoek van MediQuest blijkt dat de waardering van patiënten van Medinova Kliniek Klein Rosendael boven landelijk gemiddelde ligt en de kliniek bijna een 9 scoort.

Elke patiënt die is behandeld in à©à©n van de klinieken die bij het Platina programma van MediQuest is aangesloten krijgt na afloop een enquàªte. Door middel van het invullen van deze vragenlijst kan de patiënt aangeven wat hij bijvoorbeeld vond van de informatie voorziening, hoe hij zijn specialist waardeert, wat hij van de specifieke kliniek vond en of hij de kliniek en haar behandelaar aan anderen zou aanbevelen. De verzamelde gegevens uit de diverse bronnen worden met elkaar vergeleken, geïnterpreteerd en gewaardeerd op basis van transparante weegfactoren. Op deze manier maakt MediQuest de kwaliteit van zorg inzichtelijk en kunnen zorginstellingen op een gedegen wijze met elkaar vergeleken worden.

Resultaten van MediQuest geven aan dat het landelijke gemiddelde van de onderzochte instellingen op 8,6 ligt. Ditzelfde onderzoek toont aan dat Medinova Kliniek Klein Rosendael boven dit landelijke gemiddelde ligt met een 8,7. à¢â‚¬à…“Een cijfer om trots op te zijn, aldus Wil Rutges, kliniekmanager Medinova Kliniek Klein Rosendael. à¢â‚¬à…“Medinova Kliniek Klein Rosendael bestaat dit jaar 15 jaar. Het is goed om te zien dat patiënten ons waarderen en al 15 jaar lang weten te vinden voor hun orthopedische, algemeen chirurgische en plastische behandelingen. Dankzij de continuïteit van de kwalitatieve zorg door specialisten en personeel is de kliniek in staat om zo hoog te blijven scoren.

Ook de overige twee klinieken van Medinova scoren uitstekend op de verschillende onderdelen van het Platina Programma van MediQuest. De resultaten van alle klinieken zijn binnenkort te vinden op de Medinova website www.medinova.com

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular