Tal van medische ingrepen worden niet meer vergoed door de bezuinigingen van dit kabinet. Dat blijkt ook te gelden voor medisch noodzakelijke operaties, die letterlijk van levensbelang kunnen zijn. GroenLinks vindt dat die operaties wel moeten worden vergoed.

Minister Hoogervorst heeft in zijn bezuinigingswoede allerlei operaties uit het basispakket gegooid, waaronder ooglidcorrecties. GroenLinks heeft zich daar steeds tegen verzet. Nu blijkt dat zelfs het bestrijden van levensbedreigende ziektes soms niet worden vergoed, doet GroenLinks een nieuwe poging de minister ervan te overtuigen dat medisch noodzakelijke operaties in het basispakket thuishoren.

Per 1 januari 2005 wordt een aantal "cosmetische" operaties niet meer vergoed, zoals buikwandcorrecties, borstvergrotingen, jongensbesnijdenis en ooglidcorrecties. De minister heeft bewust op de koop toegenomen dat door deze maatregel ook medisch noodzakelijke operaties niet meer worden vergoed. Voor GroenLinks gaat gezondheid boven geld. Het is onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld de verwijdering van tumoren op de oogleden niet meer voor een vergoeding in aanmerking komt. Het is onverteerbaar dat mensen het risico lopen blind te worden omdat zij de benodigde operatie niet kunnen betalen. Medisch noodzakelijke operaties horen in het basispakket thuis. Dat is voor GroenLinks zo klaar als een klontje.

bron:Groenlinks

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular