Dit jaar viert de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft het tienjarig bestaan van het Architecture Annual, het jaarboek van de faculteit. Het eerste exemplaar wordt op dinsdag 17 mei uitgereikt aan Medy van der Laan, staatssecretaris Cultuur en Media van het ministerie van OC&W.

De faculteit viert in 2005 tevens haar honderdste verjaardag met het lustrum 'Bouwkunde 100 jaar Wetenschap(s)praktijk'. Het tiende Architecture Annual, de editie 2003-2004, is daarom voorzien van een speciaal lustrumkatern.

The Architecture Annual 2003-2004 bevat een selectie van onderzoeksprojecten en afstudeerwerk uit het academisch jaar 2003-2004 en biedt een overzicht van de activiteiten en het onderwijs- en onderzoeksprogramma. Deze dwarsdoorsnede van de Faculteit Bouwkunde laat de grote diversiteit aan onderzoeksvelden zien. Zo komt het onderzoek naar de Nederlandse stad uitgebreid aan bod, maar ook het toepassen van nieuwe computertechnieken bij het architectonisch ontwerpen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de bouwtechniek. Het boek benadrukt verder de oprichting van de Delft School of Design in 2004. De Faculteit Bouwkunde is vastbesloten ook in de toekomst een wereldwijd forum voor dialoog en debat te blijven.

Het is niet voor niets dat dit tiende Architecture Annual in ontvangst zal worden genomen door de staatssecretaris van Cultuur en Media, Medy van der Laan. De relatie tussen de 'C' van het ministerie van OC&W en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft is immers nadrukkelijk aanwezig. De universiteit en het ministerie delen gezamenlijke onderwerpen zoals: stimuleringsbeleid op het gebied van stedenbouw, architectuur, bouwtechniek en bouwproces; de samenwerkingsrelaties met het NAi en het Berlage Instituut in Rotterdam en het speciale accent op cultureel erfgoed, dat nu vorm krijgt via de Belvedere-leerstoel aan de faculteit.

bron:TU Delft