Veilig Verkeer Nederland denkt dat
verkeersveiligheid een cruciale rol kan spelen in tal
maatschappelijke uitdagingen waar het nieuwe kabinet voor staat.
Het is een gemiste kans dat verkeersveiligheid niet expliciet is
opgenomen in het regeerakkoord, maar desondanks denken wij dat er
voldoende kansen en aanknopingspunten zijn om de verkeersveiligheid
in ons land een positieve impuls te geven. Verkeersveiligheid heeft
namelijk betrekking op meerdere beleidsterreinen en heeft een
directe relatie met eigen verantwoordelijkheid, respect,
leefbaarheid, gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid en
maatschappelijk welzijn in Nederland.

Als eerste reactie op het regeerakkoord
ziet Veilig Verkeer Nederland deze kansen:

-Verkeersveiligheid randvoorwaarde voor
leefbaarheid buurten en wijken

Veilig Verkeer Nederland wil met het
verbeteren van de verkeersveiligheid voor en door bewoners een
bijdrage leveren aan de aanpak van probleemwijken.
Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde voor de leefbaarheid van
een buurt of wijk. De maximumsnelheid in een verkeersveilige buurt
of wijk is 30 km per uur of lager, er zijn veilige routes van en
naar scholen, buurt- en winkelcentra, haltes van het openbaar
vervoer zijn veilig bereikbaar, er zijn bankjes voor ouderen om uit
te rusten en er is ruimte voor kinderen om te spelen.

-Verkeersveiligheid als maatschappelijke
stage

Verkeerongevallen zijn doodsoorzaak nummer
één onder jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Juist
voor deze jongeren is verkeerseducatie niet gegarandeerd. Veilig
Verkeer Nederland wil leerlingen in het voortgezet onderwijs actief
betrekken bij

verkeersveiligheid en ziet hiertoe
mogelijkheden in de maatschappelijke stage.

-Extra baten alcoholaccijnzen investeren
in terugdringen alcoholgebruik

Veilig Verkeer Nederland stelt dat de
middelen die vrij komen door de verhoging van de alcoholaccijnzen,
te investeren in het alcoholslotprogramma voor zware drinkers en in
de BOB-campagne om het rijden onder invloed te ontmoedigen.

Herijking politiek prioriteiten niet ten
koste van stimuleren veilig verkeersgedrag

De efficiencyverbetering van de
rijksoverheid mag onder geen beding ten koste gaan van
investeringen in de verkeersveiligheid. De
verkeersveiligheidscampagnes leveren een belangrijke positieve
bijdrage aan een veilig gedrag van verkeersdeelnemers. Indien deze
campagnes onder druk komen te staan, wil Veilig Verkeer Nederland
samen met de minister hiervoor oplossingen zoeken.

Investeren in verkeersveiligheid loont

Verkeersonveiligheid kost de samenleving
maar liefst 12 miljard euro per jaar. Ter vergelijking: de kosten
van files bedragen ongeveer 2,5 miljard. Doorberekeningen van
verschillende verkeersveiligheidsplannen hebben aangetoond dat de
baten de kosten overtreffen.

bron:Veilig Verkeer Nederland