In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel krijgen zorgverzekeraars een betere financiële compensatie voor verzekerden met een bepaalde vorm van suikerziekte (diabetes type II).Dit maakte minister Hoogervorst bekend bij de presentatie van het rapport ´De rekening van winst en verlies' van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Hoogervorst wil zo de financiële risico's voor zorgverzekeraars voor deze categorie patiënten beter afdekken.

Zorgverzekeraars krijgen in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel een betere compensatie voor verzekerden met diabetes type II. Op die manier worden financiële risico's voor zorgverzekeraars voor deze categorie patiënten beter gedekt. Het is daarmee lonend voor zorgverzekeraars om extra te investeren in diabeteszorg. Dit maakte minister Hoogervorst (VWS) vandaag bekend bij de presentatie van het rapport ´De rekening van winst en verlies' van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.
Het huidige ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering gaan samen in de nieuwe zorgverzekering. Dit staat gepland op 1 januari 2006. In het nieuwe stelsel geldt een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars. Om te voorkomen dat zorgverzekeraars ongewenste financiële risico's lopen als gevolg van de samenstelling van hun verzekerdenbestand, is er een zogeheten risicovereveningssysteem. Dit systeem bestaat nu ook al voor de ziekenfondsen. Zorgverzekeraars worden hierbij gecompenseerd voor verzekerden met hogere risico's. Dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, geslacht en sociaal-economische positie. Daar komt nu extra compensatie voor chronisch zieken met diabetes type II bij. Minister Hoogervorst sluit niet uit dat het systeem in de toekomst verder wordt aangepast. "Het vereveningssysteem is een dynamisch systeem dat we ieder jaar weer zo rechtvaardig mogelijk proberen te maken." Zorgverzekeraars zijn de laatste tijd steeds actiever in het ontplooien van initiatieven ten behoeve van diabetespatiënten en andere chronisch zieken. Hoogervorst juicht die ontwikkeling toe.

bron:VWS