Het aantal arbeidsplaatsen bij vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland is in 2004 gestegen met circa 30.000 arbeidsplaatsen (6%) tot bijna 550.000. Het aantal buitenlandse vestigingen groeide met 4% tot circa 5.300. Deze toename wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal grote Nederlandse bedrijven, zoals KLM, Vendex en PCM, in handen kwam van een buitenlandse onderneming. 

Dat blijkt uit het rapport Operations of Foreign Companies in the Netherlands in 2004. Dit rapport geeft de nieuwste cijfers weer van de Database Buitenlandse Vestigingen in Nederland van de Stec Groep, adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. De database is ontwikkeld in opdracht van het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, en bevat een overzicht van buitenlandse vestigingen in Nederland met ten minste vijf arbeidsplaatsen. 
 
Productie- en assemblagebedrijven nog steeds de grootste leverancier van banen  
De ruim 5.300 vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland zijn inmiddels goed voor bijna 550.000 arbeidsplaatsen. Ruim eenderde van de buitenlandse banen wordt gecreëerd door productie- en assemblagebedrijven. Deze 1.392 vestigingen creëren bijna 196.000 arbeidsplaatsen: 41% van deze bedrijven is actief in de maakindustrie  met  bijna 82.000 banen. De kern van de buitenlandse maakindustrie bevindt zich in de zuidelijke provincies: meer dan 40% van het aantal banen en 30% van het aantal vestigingen is in Noord-Brabant en Limburg geconcentreerd, mede door de aanwezigheid van grote bedrijven als DAF Trucks in Eindhoven en Nedcar in Born. Het stemt mij positief dat buitenlandse bedrijven in het algemeen en de buitenlandse maakindustrie in het bijzonder nog steeds goed vertegenwoordigd zijn in Nederland. Zij dragen bij aan onze Nederlandse werkgelegenheid en economische groei. Het is de taak van de overheid om te blijven werken aan een goed vestigings- en ondernemingsklimaat om aantrekkelijk te blijven voor deze buitenlandse investeerders, aldus Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken. 
 
Naast productie- en assemblagevestigingen bestaat een substantieel aandeel (33%) van de bedrijven uit distributie- en groothandelsvestigingen, goed voor 20% (ruim 106.000) van het aantal banen bij buitenlandse bedrijven in Nederland. Kantoorvestigers, zoals hoofdkantoren, sales- en marketingkantoren en backoffices, zijn goed voor ruim eenderde van de banen. Nederland telt ruim 400 hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven met bijna 93.000 banen. Naast hoofdkantoorfuncties hebben ruim 1.300 buitenlandse bedrijven een sales- en marketingkantoor in Nederland (ruim 107.000 banen). Het aandeel van buitenlandse back-offices activiteiten, zoals call centers en shared services centers, is relatief gering in Nederland .  
 
Meeste banen in Randstad en Noord-Brabant 
De werkgelegenheid die door de buitenlandse vestigingen wordt gecreëerd, concentreert zich in de Randstad en Noord-Brabant (71% van het aantal banen en 73% van het aantal vestigingen). De Randstad huisvest 57% van het aantal banen onder buitenlandse vestigingen (ruim 314.000 banen). Het aandeel van Noord-Brabant bedraagt 14% (bijna 79.000 banen).  
 
VS belangrijkste donorland gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 
De VS voert de toplijst aan, zowel in aantal buitenlandse vestigingen als  werkgelegenheid; 1.600 vestigingen zorgen voor ruim 30% van de werkgelegenheid onder buitenlandse vestigers in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk volgt als tweede in aantal gecreëerde buitenlandse banen (17%), op de derde plaats staat Duitsland (13%).  
Azië levert ruim 500 vestigingen die zorgen voor 7% van het aantal buitenlandse banen. Het belangrijkste donorland uit Azië is Japan (ruim 310 vestigingen). Daarna volgen Taiwan en Zuid-Korea. Het aantal vestigingen en banen uit China is vooralsnog gering, namelijk 27 vestigingen die goed zijn voor ruim 3.000 arbeidsplaatsen. Het aantal Chinese bedrijven zal door de snel toenemende handels- en investeringsrelatie tussen China en Noordwest-Europa naar verwachting toenemen. Begin 2005 kondigde het Chinese telecombedrijf Huawei bijvoorbeeld al aan een vestiging in Amsterdam te hebben geopend. 
 
ICT, zakelijke diensten en logistiek belangrijke banenleverancier 
De meeste arbeidsplaatsen bij buitenlandse bedrijven komen ondanks de malaise in deze sector voor rekening van de sector ICT: 13% van het totaal aantal banen. Zakelijke diensten zijn goed voor 10% van de banen bij buitenlandse bedrijven, 11% van het aantal banen kan worden toegerekend aan de sector logistiek.  
  
bron:EZ