De partijen die betrokken zijn bij het geneesmiddelenconvenant hebben deze overeenkomst vandaag verlengd en uitgebreid. Minister Hoogervorst schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hiermee in 2006 à¢?¬ 843 miljoen en in 2007 (vooralsnog) à¢?¬ 971 miljoen wordt bespaard. In 2004 was dat nog ruim à¢?¬ 600 miljoen. De besparingen lopen op tot à¢?¬ 140 per huishouden in 2007.

 

Het nieuwe geneesmiddelenconvenant is getekend tussen de Bond van generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland (Bogin), de Nederlandse Vereniging van de Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie (Nefarma), de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en minister Hoogervorst.

bron:VWS

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular