Meer mensen met een chronische ziekte of
handicap hebben een baan. Tussen 2003 en 2005 nam de
arbeidsparticipatie van chronisch zieken toe van 31 naar 39
procent. Tegelijkertijd halveerde tussen 1999 en 2005 de tijd die
deze mensen wegens ziekte verzuimden. Ook daalde het aantal mensen
dat volledig arbeidsongeschikt is van 78 procent in 1999 naar 67
procent in 2005.

Dit is één van de gegevens
die blijkt uit het Rapport Kerngegevens Maatschappelijke situatie
2006 van het onderzoeksinstituut NIVEL dat minister Donner van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris
Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd. De minister vindt het verheugend dat meer
mensen met een chronische ziekte of handicap werken. Het toont aan
dat het beleid werkt om uit te gaan van wat mensen wel kunnen. Het
rapport geeft een beeld van de situatie van de 3500 mensen met een
chronische ziekte of handicap van 15 jaar en ouder.

Het kabinet wil nog meer mensen met een
chronische ziekte of handicap aan een baan helpen. Zo zullen er
10.000 brugbanen komen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ook
gaat het kabinet door met de campagne ‘Geknipt voor de juiste
baan’, om werkgevers te overtuigen dat gedeeltelijk
arbeidsgeschikten geschikte en gemotiveerde werknemers zijn.

bron:SZW