Minister Veerman heeft de Tweede kamer laten weten dat er meer dan 100.000 ha aangewezen is voor de opvang van ganzen.  De provincies hebben voor bijna 60.000 ha foerageergebieden begrensd en voor ongeveer 54.000 ha een een 1-jarige opvangovereenkomst afgesloten. Daarnaast hebben de grote terreinbeherende organisaties ook nog eens 40.000 ha als ganzenopvangebied aangewezen.

De kern van het ganzenbeleid is gelegen in de verwezenlijking van 80.000 ha foerageergebied voor de opvang van ganzen in de winter. Hiervoor worden met grondgebruikers op vrijwillige basis overeenkomsten afgesloten. Buiten deze aangewezen foerageergebieden in het toegestaan om ganzen te verjagen.  Het doel van dit beleid is om de ganzen te concentreren in de foerageergebieden en de schade daarbuiten te minimaliseren. De komende jaren zullen de ganzen actief gevolgd worden om te bezien of de maatregelen voldoende zijn om alle ganzen op te kunnen vangen.
bron:LNV