Amman, Jordanie / Amsterdam, Nederland: Meer dan 250.000 uitgeweken
Irakezen over de hele wereld hebben zich geregistreerd om te stemmen
voor de verkiezing van de overgangsregering in Irak. Zij kunnen dit
doen in het Out-of-Country Voting (OCV) Programma van de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM).

 
 
In Nederland hebben in totaal 14.725 uitgeweken Irakezen zich
geregistreerd. 6.472 Irakezen hebben zich in Rotterdam geregistreerd,
4.257 in Amsterdam en 3.966 in Zwolle.   
 
IOM voert het OCV Programma uit  voor de onafhankelijke
verkiezingscommissie van Irak (IECI), de exclusieve
verkiezingsautoriteit voor de Irakeze verkiezingen. Het is een
onafhankelijk, onpartijdig orgaan met de autoriteit om wettelijk regels
en maatregelen te treffen die met de verkiezingen gedurende de
overgangsperiode te maken hebben.

 
De verkiezingen buiten Irak vinden plaats van 28 tot en met 30 januari.
Om hun stem uit te kunnen brengen, moeten Irakezen naar dezelfde
lokatie waar zij zich hebben geregistreerd. Zij moeten dan hun OCV
registratie bewijs en een identificatiebewijs met foto meenemen. 
 
 
'Wij zijn tevreden dat we het registratieproces soepel hebben kunnen
laten lopen', zegt Irak OCV directeur Peter Erben. 'De registratie is
in alle landen goed verlopen. We hebben de registratieperiode verlengd
om er zeker van te zijn dat iedereen die wilde deelnemen, daar ook de
mogelijkheid voor had. Onze publiekscampagne gericht op Irakezen is een
van de meest uitvoerige campagnes ooit, voor een verkiezing van deze
aard'.    
 
'Wij zijn erg tevreden met het hele proces', zegt Harald Hameleers,
hoofd externe relaties van het programma in Nederland. 'Gedurende de
registratieperiode hebben we veel toewijding en enthousiasme gezien van
de Irakezen in Nederland. Veel mensen hebben lange afstanden afgelegd
om zich te kunnen registreren'.   
 
In de 67 dagen tussen de datum dat IECI het mandaat heeft gegeven om
het OCV Programma te organiseren en de start van de registratieperiode,
heeft het Iraq OCV Programma een operatie opgezet in 14 landen waar het
programma kon plaatsvinden. Tussen 17 en 25 januari zijn er 74
registratie centra geopend in 36 plaatsen over de hele wereld.

Irakezen in het Midden Oosten, Noord Amerika, Europa en Australie
hebben hiermee de mogelijkheid gekregen om zich te registreren. Op dit
moment heeft het programma 7.000 getrainde medewerkers, waarvan de
meerderheid Irakees is. Zij

bereiden zich nu voor om de geregistreerde stemmers te ontvangen van 28 tot en met 30 januari.   

Bron: IOM/OCV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular