Milieudefensie vindt dat de belangen van
ontwikkelingslanden centraler moeten komen te staan in het
internationale klimaatbeleid. Ook zullen de allerarmsten meer
moeten gaan profiteren van de bestaande klimaatfondsen. Alleen zo
kan de groeiende CO2-uitstoot worden afgeremd en kunnen
ontwikkelingslanden zich wapenen tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Het vrijdag verschenen tweede
IPCC-klimaatrapport laat zien dat ontwikkelingslanden het hardst
zullen worden getroffen door klimaatverandering.

Volgens Milieudefensie moeten Westerse
landen veel meer geld beschikbaar stellen aan ontwikkelingslanden
om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Donald Pols,
campagneleider Klimaat en Energie: 'De armste landen zitten nu met
de gebakken peren, terwijl ze het klimaatprobleem niet hebben
veroorzaakt. Ze mogen niet langer meer worden afscheept met een
fooi.'

Milieudefensie wil dat klimaatfondsen uit
het Kyoto-verdrag, met name het zogeheten Clean Development
Mechanism, worden omgevormd zodat ook de armste landen hiervan
kunnen profiteren. Pols: 'Afrika krijgt nu slechts 5 procent van
de CDM-fondsen. Als met dit geld ook duurzame energieprojecten
gefinancierd zullen worden, kunnen de armste landen zich op een
klimaatvriendelijke manier ontwikkelen. Het voorkomen van
CO2-uitstoot is veel effectiever dan achteraf de troep
opruimen.'

Uit het IPCC-rapport van de Verenigde
Naties blijkt dat klimaatverandering in de armste en meest
kwetsbare ontwikkelingslanden zal leiden tot meer ondervoeding en
ziektes en meer slachtoffers door overstromingen, stormen, droogtes
en (bos)branden.

Momenteel zijn er binnen het
internationale klimaatbeleid twee fondsen beschikbaar voor de
ontwikkelingslanden. Het Adaptatiefonds financiert maatregelen om
de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, maar is door
politiek geharrewar nog niet operationeel. Het andere fonds, het
Clean Development Mechanism, richt zich op het terugdringen van de
bestaande CO2-uitstoot in ontwikkelingslanden. CDM richt zich nu
nog op het verminderen van de bestaande CO2-uitstoot in
ontwikkelingslanden, vaak afkomstig van vervuilende
industrieën. Maar door het ontbreken van industrie vallen de
armste landen hierdoor buiten de boot en komt driekwart van het
geld terecht in Brazilië, China en India.

bron:Milieudefensie