De rijksbijdrage aan de brandweer moet worden verhoogd. Daarnaast moet
de financieringstroom rechtstreeks worden overgemaakt aan de
veiligheidsregio's die momenteel worden gevormd. Dit schrijft mr.
H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland in
zijn deze week verschenen Jaarverslag 2004.

De commissaris van de Koningin is
voorstander van de vorming van veiligheidsregio's, waarbij de politie,
brandweer en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
(GOHR) dezelfde gebiedsindeling hebben en waarin de besturen van de
regionale brandweer en de GOHR worden samengevoegd.

De
rampen in Enschede en Volendam hebben aangetoond dat er meer geld moest
worden gestoken in de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. In
vergelijking tot de kosten voor de politie blijven de gelden voor de
brandweer echter fors achter. Het blijft van groot belang dat het rijk
de komende jaren meer geld uittrekt om de uitvoering van de
rampenbestrijding op het gewenste peil te brengen. Daarnaast blijken de
grenzen van de belastbaarheid en beschikbaarheid van de vrijwilligers
bij de brandweer in zicht te komen. Tijdige inzet van de
brandweervrijwilligers is op meerdere plaatsen, vooral overdag, niet
verzekerd. De oplossing voor dit groeiende probleem is het versterken
van de regionale beroepsbrandweer.

Regionalisering
van de hulpverlening betekent ook dat vanuit het rijk rechtstreekse
financiering aan de veiligheidsregio moet plaatsvinden. Het doorsluizen
van rijksgelden via de gemeenten of de centrumgemeente naar de
veiligheidsregio leidt tot bureaucratische drukte.

 

bron:Provincie Noord Holland