Gemeenten krijgen meer geld om
leerplichtambtenaren aan te stellen. In 2007 gaat het om een bedrag
van 5,8 miljoen euro. Vanaf 2008 is er structureel 13 miljoen euro
mee gemoeid. Dit heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt
donderdag 5 juli in de Tweede Kamer gemeld.

Aanleiding om extra geld voor leerplicht
beschikbaar te stellen is de invoering van de kwalificatieplicht
komend schooljaar. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen
om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Met de invoering van de
kwalificatieplicht hoopt het kabinet dat maximaal 19.000 extra
leerlingen een havo-, vwo- of mbo 2 diploma (startkwalificatie)
zullen behalen. De kwalificatieplicht staat of valt met een goede
handhaving door de gemeentelijke leerplichtambtenaren.

De leerplicht geldt nu tot 16 jaar.
Daarnaast geldt de partiële leerplicht, maar die blijkt lastig
te handhaven. Er zijn nu veel 16- en 17-jarigen die het onderwijs
zonder een startkwalificatie verlaten. De kwalificatieplicht
verplicht alle jongeren die na de volledige leerplicht nog geen
startkwalificatie hebben, een volledig programma van onderwijs te
volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. De
kwalificatieplicht betekent niet vijf dagen per week in de
schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en
werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de
beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Juist deze combinaties van
leren en werken zijn een uitkomst voor een deel van de 16- en 17-
jarigen.

bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular