Staatssecretaris Ross trekt de komende
jaren 5 miljoen euro uit om de seksuele gezondheid van jongeren te
bevorderen. De nadruk ligt op seksuele vorming en op preventie en
hulp bij problemen als soa's en seksueel geweld. Dit schrijft
staatssecretaris Ross (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer

GGD'en moeten jongeren, vooral
laagopgeleide en allochtone jongeren, meer voorlichten over
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), ongewenste
zwangerschappen en seksueel geweld. De organisatie ZonMW zet
hiervoor een programma op.

Andere maatregelen die Ross neemt:

-Rutgers Nisso Groep krijgt twee extra
taken: seksuele vorming in het basisonderwijs en de monitoring van
seksuele gezondheid in Nederland. Voor de monitor is 250.000 euro
extra beschikbaar.

-Drie GGD'en beginnen in 2007 een proef
met chlamydiascreening onder jongeren tussen de 16 en 29 jaar.
Hiervoor is 2,2 miljoen per jaar beschikbaar. Na drie jaar beslist
de minister van VWS over eventuele landelijke invoering.

-Staatssecretaris Ross wil dat de zeven
klinieken voor medische en seksuele hulpverlening (de voormalige
Rutgershuizen) vanaf 2008 anders gaan werken. Ross wil ze
onderbrengen bij de GGD'en die verantwoordelijk zijn voor de
soa-hulpverlening in hun regio.

-De staatssecretaris bekijkt samen met
betrokken organisaties, zoals TransAct en GGZ Nederland, hoe
preventie van en hulpverlening na seksueel geweld kan
verbeteren.

Minister Hoogervorst (VWS) heeft al extra
geld uitgetrokken voor de bestrijding en genezing van soa's. Dit
bedrag loopt op tot 10,6 miljoen euro in 2011.

Bron:VWS