De ANWB, de BOVAG, de RDW en het ministerie van Verkeer en Waterstaat
hebben overeenstemming bereikt over een plan om autobezitters meer
duidelijkheid te verschaffen rond de APK-keuring. Kern van het plan is
een duidelijker onderscheid tussen de verplichte keuring, reparatie van
geconstateerde gebreken en regulier onderhoud aan de auto. Dit
onderscheid helpt autobezitters om bewuster te kiezen welke opdracht
zij hun garagehouder geven. 

 
De RDW gaat een afsprakenformulier meesturen met de standaardbrief
waarmee de dienst kentekenhouders herinnert aan de APK-keuring. Op dit
formulier kan de consument zijn wensen aangeven ten aanzien van de
keuring. Moet het garagebedrijf alleen de wettelijk verplichte keuring
uitvoeren, gelijk de noodzakelijke reparaties verrichten of de auto
zelfs een onderhoudsbeurt geven? Het formulier dient als basis voor
deze specifieke afspraken. Als de bezitter de auto weer ophaalt, kan de
garagehouder aan de hand van het afsprakenformulier uitleggen wat de
resultaten zijn van de keuring. Het is verder de bedoeling de rekening
te specificeren en het APK-keuringsrapport inzichtelijker te maken.
 
 
De betrokken instanties zullen de nieuwe werkwijze op korte termijn
twee maanden testen. Daarna moet uit een evaluatie blijken of de aanpak
werkelijk een verbetering is. Minister Peijs heeft de Tweede Kamer
vandaag met een brief over het voorstel geïnformeerd.  

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular