In 2005 zijn 67 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 3 procent meer dan in 2004. De stijging komt volledig voor rekening van huurwoningen. Het aantal opgeleverde koopwoningen nam licht af. Het aantal verleende bouwvergunningen voor woningen nam voor het vijfde achtereenvolgende jaar toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Geringe groei woningbouw
De stijging van het aantal gereedgekomen woningen in 2005 bedroeg 1 700. Dat is aanzienlijk minder dan in 2004. Toen bedroeg de toename ten opzichte van een jaar eerder nog bijna 5 700 woningen.

Het aantal gereedgekomen huurwoningen nam in 2005 met bijna 2 800 toe ten opzichte van een jaar eerder. Daar stond een daling van het aantal opgeleverde koopwoningen met bijna 1 100 tegenover. Een op de vier gereedgekomen woningen is een huurwoning.
Grootste groei in Noord-Holland
Van alle provincies had Noord-Holland in 2005 de grootste toename van het aantal gereedgekomen woningen. In deze provincie zijn bijna 1 900 woningen meer opgeleverd dan in 2004. Daarna volgde Utrecht met een toename van bijna 1 700. Relatief gezien had Utrecht de sterkste groei, namelijk 35 procent. In Flevoland, Noord-Brabant, Friesland, Gelderland en Drenthe was de woningproductie in 2005 lager dan in het jaar daarvoor.
Toename aantal bouwvergunningen houdt aan
In 2005 is er voor ruim 83 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 9 procent meer dan in 2004. Sinds 2001 is het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend ieder jaar gegroeid ten opzichte van het jaar eerder.
Met 65 procent was de toename het sterkst in Groningen. Ook in Overijssel  was de stijging aanzienlijk. Hier nam het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend met 35 procent toe. In Flevoland, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland werd voor minder woningen een bouwvergunning verleend dan in 2004.
bron:CBS