In het afgelopen kwartaal is de immigratie
toegenomen. Er kwamen vooral meer mensen uit de nieuwe EU-lidstaten
Bulgarije en Roemenië naar Nederland. Het aantal emigranten is
juist gedaald. De bevolkingsgroei is hierdoor opgelopen tot 6
duizend in het eerste kwartaal. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van
het CBS.

Immigratie loopt verder op

Bijna 26 duizend immigranten zijn het
afgelopen kwartaal Nederland binnengekomen. In dezelfde periode
vorig jaar waren dit er nog 23 duizend. De toename van het aantal
immigranten zet daarmee door. Het zijn er nu evenveel als begin
2003. Het gaat om mensen die zich voor langere tijd in Nederland
vestigen en zich bij een gemeente ingeschreven hebben.

Veel Europeanen naar Nederland

De toename van de immigratie betreft
vooral Europeanen en terugkerende Nederlanders. In het afgelopen
kwartaal zijn 2,3 duizend immigranten uit de nieuwe EU-lidstaten
Bulgarije en Roemenië gekomen, bijna 2 duizend meer dan in
dezelfde periode vorig jaar. Het aantal immigranten uit Polen is
licht toegenomen tot iets meer dan 2 duizend. Het aantal
terugkerende Nederlanders steeg tot bijna 6 duizend.

Turkije en Marokko behoren tot de weinige
landen waarvandaan de immigratie daalt.

Minder emigratie

Het aantal emigranten is voor het eerst
sinds enige tijd gedaald. In het afgelopen kwartaal hebben 29
duizend mensen Nederland verlaten, tegen 32 duizend in het eerste
kwartaal van 2006. De daling betreft vrijwel uitsluitend
terugkerende immigranten. Vooral het aantal emigranten geboren in
het Verenigd Koninkrijk, Somalië, de Nederlandse Antillen en
Aruba, Marokko en Turkije is afgenomen. Het aantal in Nederland
geboren emigranten is met 14 duizend vrijwel gelijk gebleven.

Minder geboorte, minder sterfte

Het aantal geboorten neemt al geruime tijd
af. Het afgelopen kwartaal zijn 44 duizend kinderen geboren,
duizend minder dan vorig jaar. Dit is het laagste aantal geboorten
in ruim twintig jaar. Ook het aantal mensen dat overleed daalde met
duizend, tot 35 duizend. De natuurlijke aanwas van de bevolking
– geboorte min sterfte - is daardoor met 9 duizend nagenoeg
gelijk gebleven.

Bevolkingsgroei neemt toe

Door de stijging van de immigratie en de
daling van de emigratie is de bevolkingsgroei het afgelopen
kwartaal opgelopen tot 6 duizend. In het eerste kwartaal van 2006
was de groei nagenoeg nihil. De huidige bevolkingsgroei is ook
hoger dan in het eerste kwartaal van 2004 en 2005. De groei is
echter nog niet groot te noemen. In het eerste kwartaal van 2003
nam het aantal inwoners nog met bijna 14 duizend toe.

bron:CBS