De ondernemers in de industrie denken dit jaar 20 procent meer te investeren dan in 2004. Dit kan duiden op een herstel van de investeringen. Vorig jaar lagen de investeringen in de industrie op het laagste niveau in tien jaar. Ook de ondernemers in de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven verwachten in 2005 een toename van de investeringen. Zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Verwacht herstel investeringen breed gedragen in industrie

In alle bedrijfstakken van de industrie verwachten de ondernemers dit jaar een herstel van de investeringen. Vooral de producenten in de aardolie- en steenkoolverwerkende industrie en in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn positief gestemd. Zij verwachten respectievelijk 53 en 34 procent meer te investeren dan in 2004. De ondernemers in de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven verwachten een groei van respectievelijk 63 en 6 procent.

Overigens moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat de investeringsverwachtingen gedurende het lopende kalenderjaar vaak door de ondernemers naar beneden worden bijgesteld.

Industrie verwacht in 2006 minder investeringen

In 2006 verwachten de ondernemers in de industrie minder te investeren dan in 2005. Zij gaan voorlopig uit van een daling van 17 procent. De ondernemers in de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven zijn positiever gestemd. Zij verwachten dat de investeringen in 2006 met respectievelijk 19 en 30 procent zullen toenemen.

Investeringen industrie in 2004 het laagst in tien jaar

In 2004 investeerde de industrie ongeveer 6,6 miljard euro. Dit is het laagste niveau sinds 1994. In 1997 bereikten de investeringen een piek van 8,8 miljard euro.

Vorig jaar daalden vooral in de chemie de investeringen. Ook in de metaal- en elektrotechnische industrie kwamen de investeringen in 2004 lager uit. De overige bedrijfstakken in de industrie kenden een toename van de investeringen.

De investeringen in de delfstoffenwinning waren in 2004 flink lager dan een jaar eerder. De nutsbedrijven daarentegen investeerden meer.

bron:CBS