De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met een wetsvoorstel waardoor de tariefopbouw van straattaxi's wordt vereenvoudigd. Consumenten kunnen door de nieuwe regelgeving van tevoren beter schatten wat een taxirit hen gaat kosten. Het besluit past in een reeks van maatregelen die de positie van de consument op de taximarkt moet versterken.  

De nieuwe wet voorziet in twee soorten tarieven: een variabel tarief op de meter en vaste ritprijzen. Het variabele tarief zal bestaan uit een basistarief voor de eerste kilometers en een vast kilometertarief voor de rest van de rit. Binnenkort wordt besloten of het basistarief geldt voor de eerste twee of drie kilometer. De duur van de taxirit heeft met de nieuwe tariefstructuur geen invloed meer op de prijs. Klanten kunnen daardoor op basis van de afstand de prijs voorspellen. Een informatiebord met afstanden naar veel voorkomende bestemmingen zou hen daar bijvoorbeeld bij kunnen helpen. 
 
Hiernaast blijven vaste ritprijzen mogelijk, bijvoorbeeld voor vervoer van en naar Schiphol. Ook verhuur per zitplaats - zoals bijvoorbeeld in de treintaxi gebeurt - wordt voor alle aanbieders eenvoudiger. In beide gevallen blijft gelden dat de prijs tevoren bekend moet zijn en met de klant overeengekomen is. Het is de bedoeling om het nieuwe tariefstelsel binnen twee jaar in te voeren. 
 
Sinds 1 januari van dit jaar is het verplicht om de tarieven duidelijk leesbaar in en buiten de taxi te laten zien. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarvoor een modeltariefkaart ontwikkeld waar veel taxichauffeurs gebruik van maken. Samen met de tariefkaart is het nieuwe, overzichtelijke taxitarief een tweede maatregel die consumenten moet helpen verschillende taxi-ondernemers te vergelijken en een weloverwogen keuze te maken. Kritische consumenten versterken de marktwerking en daarmee ook de kwaliteit van het taxivervoer. 
 
Ondertussen werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat met de grote steden aan plannen om ook de taxistandplaatsen zo in te richten dat consumenten makkelijker de taxi van hun keuze kunnen nemen. Het gaat daarbij om een opstelling van de taxi's die klanten niet dwingt de voorste in de rij te nemen en om een bord met de voorwaarden en tarieven van de verschillende aanbieders. 
 
bron:RVD