De organisatie van de Koning Willem I Prijs 2006 roept mkb-ondernemingen op zich nog te melden voor deze nationale ondernemingsprijs. Inschrijving is mogelijk tot en met 31 januari via de aan de prijs verbonden website.

Tot nu toe streek vooral het grootbedrijf de eer op. Om meer recht te doen aan de typerende eigenschappen van het midden- en kleinbedrijf, gebruikt de jury - waar ook vice-voorzitter Jan Meerman van MKB-Nederland zitting in heeft - vanaf deze editie een nieuwe meetmethode. Daarbij worden bedrijven van verschillende grootte en achtergrond doorgelicht op durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en een vernieuwende manier van zakendoen. Anders ook dan voorgaande jaren is er een grotere rol weggelegd voor de regionale selectiecommissies.
De Nederlandsche Bank en een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties, met steun van het ministerie van economische zaken, wilden bij de oprichting van de prijs in 1958 de nationale economie van nieuwe impulsen voorzien en het aanzien ervan versterken. Een doelstelling die nog steeds opgeld doet, getuige de uitspraak van EZ-minister Brinkhorst. Hij wil af van risicomijdend gedrag in de samenleving en ondernemers die lef tonen, waarderen.
In april maakt de jury de vier genomineerden bekend. Deze worden in de aansluitende periode daarna bezocht. Prins Willem-Alexander zal de winnaar tijdens een gala-avond in de Haagse Koninklijke Schouwburg op 23 juni de prijs overhandigen: een replica van een beeld van zijn voorvader te paard.
bron:MKB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular