WW-gerechtigden krijgen een beperkt reïntegratietraject, waardoor mensen met minder kansen te weinig hulp krijgen bij hun reïntegratie. UWV zorgt ervoor dat
reïntegratiebedrijven geen WW ers terugsturen, maar controleert onvoldoende of ze
iedereen wel de goede trajecten aanbieden.

IWI onderzocht dit in 2004 en de eerste helft van 2005. Met de invoering van de reïntegratiecoach vanaf juli 2005 en met de individuele reïntegratie overeenkomst (IRO) vanaf begin 2004 denkt UWV deze problemen goed te lijf te kunnen. Dat blijkt uit het rapport De gevolgen van selectie bij reïntegratietrajecten voor WW-gerechtigden van de Inspectie Werk en Inkomen dat vandaag is gepubliceerd.

Mensen met een WW-uitkering kunnen met behulp van een reïntegratietraject proberen om weer aan het werk te komen. UWV huurt daar commerciële reïntegratiebedrijven voor in. De reïntegratiebedrijven kunnen WW ers terugsturen naar UWV als ze hen geen traject willen aanbieden, maar UWV let er scherp op dat dat niet zonder goede reden gebeurt. De reïntegratiebedrijven krijgen vaak alleen betaald voor WW ers die zij aan het werk krijgen (no cure, no pay). Reïntegratiebedrijven lopen daarom een groter financieel risico als zij een WW er met een kleine kans op werk een uitgebreid traject aanbieden, dan als zij zich inzetten voor een WW er met een relatief grote kans op werk.

In de praktijk blijkt dat reïntegratiebedrijven aan bijna alle WW ers relatief
eenvoudige trajecten aanbieden. Mensen met slechtere kansen krijgen niet meer hulp dan mensen met betere kansen. De inspectie is van mening dat UWV op dit moment te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud en de uitvoering van de afzonderlijke reïntegratietrajecten. UWV geeft aan dat het met de recent geïntroduceerde reïntegratiecoach en met de IRO de in dit onderzoek geconstateerde problemen voor een groot deel kan oplossen.

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat een relatief grote groep WW ers in het geheel geen traject aangeboden heeft gekregen. Het gaat om een kwart van de mensen die al een jaar een WW-uitkering ontvangen. Daarmee zijn ze gekwalificeerd voor een reïntegratietraject. Toch zijn ze nog ingedeeld bij de groep uitkeringsgerechtigden die redelijk gemakkelijk zelf weer een baan kunnen vinden en dus geen hulp nodig hebben (fase 1).

IWI heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van digitale gegevens van 105.000 WW ers, een enquàªte onder 4000 reïntegrerende WW ers. De onderzoekers interviewden ook een aantal WW ers, alsook medewerkers van UWV en van reïntegratiebedrijven.

bron:IWI