In de eerste vier maanden van 2005 zijn bijna 3 400 faillisse­menten uitgesproken. Dit is een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging voltrekt zich vooral bij particulieren. De toename van het aantal faillissementen doet zich voor sinds de tweede helft van 1999.

Bedrijfsfaillissementen vrijwel stabiel
Tweederde van het aantal uitgesproken faillissementen was een bedrijfsfaillissement. In de eerste vier maanden van 2005 zijn 2 300 bedrijven en instellingen failliet gegaan. Dit is iets meer dan in de overeenkomstige periode van 2004. Bij de resterende faillissementen is het bankroet uitgesproken over 1 100 particulieren. Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2004. Tweederde van deze personen is tussen de 25 en 45 jaar. In de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder worden vrijwel geen faillissementen uitgesproken.

Gemiddeld ruim 300 duizend euro schuld
De afgewikkelde faillissementen in 2004 hebben gemiddeld 318 duizend euro onbetaalde schuld opgeleverd. De hoogte van deze onbetaalde schuld verschilt per rechtsvorm: vennoot­schappen laten 484 duizend euro aan schulden onbetaald, eenmanszaken 160 duizend euro en personen bijna 81 duizend euro.

Verwacht wordt dat de uitgesproken faillissementen in 2004 ongeveer 3 miljard euro aan onbetaalde schuld zullen opleveren.

Ook toename schuldsaneringen
In het eerste kwartaal van 2005 zijn ruim 3 700 schuld­saneringen definitief uitgesproken. Ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2004 betekent dit een stijging van 8 procent. Ruim 60 procent van de schuldsaneringen heeft betrekking op personen tussen de 25 en 45 jaar. Doorgaans eindigt 20 procent van de schuldsanering alsnog in een faillissement.

bron:CBS